• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Koordynator

Kontakt

Magdalena Kubik-Szczerba

Kierownik zespołu ds. szkoleń FRDL POST

tel. 17 862 69 64
magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl