Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej jest najstarszym forum i działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od grudnia 2010r. Obecnie zrzesza 72 członków- dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, głównie Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z woj. podkarpackiego. 

Spotkania odbywają się 3 razy w kwartale, z przerwą wakacyjną. Każde spotkanie poświęcone jest dyskusji na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum.

Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych z zakresu pomocy społecznej.

Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz w roku konferencji oraz sesji szkoleniowo- konsultacyjnej dla Członków Forum, które oprócz przekazania uczestnikom praktycznej wiedzy mają za zadanie konsolidację środowiska.