• 5.04.2023r. Uprawnienia związane z rodzicielstwem”
 • 21.03.2023r. Umowy cywilnoprawne – zasady zatrudniania w 2023 roku”
 • 24.01.2023r. Kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i bhp”.
 • 2.12.2023r. „Nowości w ZFŚS. Nowa wysokość odpisów, kwota wolna od podatku w 2022 i 2023”
 • 21.11.2022r. „Projektowane zmiany w kodeksie pracy. Regulaminy pracy, regulamin kontroli trzeźwości, regulamin pracy zdalnej.”
 • 6.09.2022r. AKTA OSOBOWE/DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA/ZFŚS – po kontroli PIP i ZUS"
 • 1.07.2022r. "Polski Ład i Polski Ład 2.0, czyli zmiany od 1 lipca 2022"
 • 19.05.2022r. Czas pracy ze szczególnym uwzględnieniem systemów i rozkładów czasu pracy”.
 • 1.04.2022r. Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp”
 • 17.03.2022r. Nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych – obowiązkowy rejestr umów w 2022 r. Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło)”.
 • 8.02.2022r. Podatki 2022 – Nowy ład– wybrane zagadnienia PITr.”.
 • 9.12.2021r. „Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.”.
 • 30.11.2021r. Nadgodziny i ich praktyczne rozliczanie
 • 29.09.2021r. Planowane zmiany i bieżące zagadnienia prawa pracy
 • 8.07.2021r. Lista płac
 • 9.06.2021r. Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych , planowane zmiany i ich wpływ na pracodawców i KZP
 • 28.04.2021r. Egzekucja wynagrodzenia za pracę
 • 24 marca 2021r. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem zmian
 • 5 lutego 2021r. Rozwiązywanie umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn związanych z kryzysem epidemicznym
 • 16 grudnia 2020r. Pracodawca przed sądem pracy. Procesowe prawo pracy, w tym po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
 • 2 grudnia 2020r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • 3 września 2020r. Omówienie aktualnych zagadnień w prawie pracy
 • 16 lipca 2020r. ZFŚS 2020 po wejściu w życie tarczy antykryzysowej​​​
 • 28 maja 2020r. Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • 7 kwietnia 2020r. Obowiązki i uprawnienia jst jako pracodawcy związane ze stanem zagrożeniem epidemicznego.
 • 6 marca 2020r. Prawo pracy w 2020 r. - bieżące zmiany oraz stanowiska urzędów.
 • 10 lutego 2020r. Przygotowanie do kontroli PIP.
 • 16 grudnia 2019r. Stres i wypalenie zawodowe.
 • 29 listopada 2019r. ZUS Uprawnienia rodzicielskie pracowników – urlopy i zwolnienia.
 • 6 września 2019r. ZUS 2019 w dokumentacji pracowniczej i w umowach cywilnoprawnych- najczęściej popełniane błędy.
 • 16 lipca 2020r. ZFŚS 2020 po wejściu w życie tarczy antykryzysowej.
 • 12 lipca 2019r. Czas pracy- cz. II.
 • 14 czerwca 2019r. Czas pracy- cz. I.
 • 28 maja 2019r. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w j.s.t. z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej.
 • 6 marca 2019r. Zmiany sektorowe związane z RODO na gruncie prawa pracy.
 • 13 lutego 2019r. Zawieranie umów cywilnoprawnych (zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło i inne). Umowy o zarządzanie – kontrakty menadżerskie członków zarządu spółek komunalnych.