• Pan Marek Świdrak – Dyrektor ZEASiP w Jedliczu, Przewodniczący Zarządu
  • Pani Marlena Gierucka – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna, Zastępca Przewodniczącego Zarządu
  • Pani Małgorzata Szczęch – Dyrektor ZOEAS w Dzikowcu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu
  • Pani Grażyna Belcyr – Dyrektor ZEAOS w Krasnem, Członek Zarządu
  • Pan Tomasz Krawczuk – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Tarnobrzega, Członek Zarządu
  • Pani Anna Orzoł – Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku, Członek Zarządu.