Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR z województwa podkarpackiego

 

Szanowni Państwo,

 

mam przyjemność zaprosić Państwa na coroczną, dwudniową sesję szkoleniowo-konsultacyjną Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, która odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2023 r. w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 28 września o godzinie 10.30.

Jest to już kolejna edycja naszych corocznych, wyjazdowych sesji szkoleniowo-konsultacyjnych. Mam nadzieję, że również w tym roku liczne grono członków Forum spotka się, aby móc wspólnie podyskutować czy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, a osoby niezrzeszone do tej pory w Forum zechcą do nas dołączyć.

Mamy nadzieję, że klimatyczne miejsce naszego spotkania i jego niewielka odległość od Rzeszowa sprawi, że frekwencja na spotkaniu jak zwykle będzie imponująca.

Udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tematyka sesji szkoleniowych będzie dotyczyć dwóch istotnych zagadnień. Pierwszy dzień chcemy poświęcić zagadnieniom dotyczącym e-doręczeń i elektronizacji postępowań administracyjnych od grudnia 2023 r. Drugiego dnia wydarzenia skupimy się na praktycznych aspektach wdrażania w jednostkach zmienionych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – skupimy się na prezentacji i omówieniu wzorcowej dokumentacji oraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania, w tym także te przesłane przez Państwa przed spotkaniem. 

Udział w sesji szkoleniowo-konsultacyjne będzie przede wszystkim niepowtarzalną możliwością integracji, okazją do wyjaśnienia wątpliwości i problemów w gronie fachowców - Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z woj. podkarpackiego.

Ufam, iż jak dotychczas, liczne grono Dyrektorów, Kierowników oraz pracowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zdecyduje się uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Dla Państwa wygody oraz możliwości udziału w wybranych dniach spotkania zapewniony będzie bezpłatny transport każdego dnia, z Rzeszowa na miejsce spotkania i z powrotem, po zakończeniu części szkoleniowej.

W załączeniu przesyłam ramowy program spotkania oraz kartę zgłoszeniową. Potwierdzić swą obecność można do 22 września 2023 r. poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej mailem na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl.

W kwestii dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda, Koordynator Forum