Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR z województwa podkarpackiego

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023r. (poniedziałek) w godz. 10.00 - 13.00 w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28.

Tematyka spotkania: Zamówienia publiczne w pomocy społecznej - wybrane zagadnienia.

Program spotkania:

  1. Usługi społeczne w zamówieniach publicznych.
  2. Klauzule Społeczne w zamówieniach publicznych.
  3. Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, przekazywanych do UZP.

 

Podczas spotkania udzielimy odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jak oszacować różnego rodzaju usługi opiekuńcze, rehabilitacji i pielęgnacji?
  • Czy przy realizacji zamówienia na usługi opiekuńcze zamawiający powinien w kryterium oceny ofert zastosować oprócz ceny, dodatkowe kryterium stanowiące klauzulę społeczną?
  • Z jakich zwolnień może skorzystać zamawiający przy zamówieniu z wolnej ręki na usługi społeczne?
  • Na podstawie jakich przepisów należy przeprowadzić postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?
  • W jaki sposób powinny być ustalane kryteria oceny ofert w postępowaniu na usługi społeczne?
  • Czy zamawiający może ujawnić w dokumentach postępowania szacunkową wartość zamówienia oraz kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?
  • Czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przekazywanym do UZP należy ująć umowy zawarte z wyłączeniem procedur określonych przepisami Pzp?

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 27.01.2023 r. telefonicznie 17 862 69 64 lub mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda, Koordynator Forum