Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy, Pracownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Członkowie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021r. (wtorek) w godz. 10.00 - 13.00.

Tematyka spotkania: Dokumentacja w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Placówki Specjalistycznego Poradnictwa, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej).

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt.

Program spotkania:

 1. Zasady tworzenia dokumentacji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zagadnienia formalno-prawne).
 2. Koordynacja procesu tworzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 3. Korespondencja tradycyjna a przesyłki elektroniczne (zasady postępowania).
 4. Prowadzenie dokumentacji przez pracowników merytorycznych (rejestracja pism i spraw, formowanie teczek rzeczowych z dokumentacją, teczki zbiorcze).
 5. Kluczowe punkty w obiegu dokumentacji. Eliminacja dokumentacji powtarzalnej w podmiocie.
 6. Uprawnienia i odpowiedzialność osób prowadzących sprawy za dokumentację.
 7. Różnice w prowadzeniu dokumentacji administracyjno-finansowej i teczkach podopiecznych i świadczeniobiorców.
 8. Zarządzanie zbiorem dokumentacji projektów zewnętrznych.
 9. Zasady ustalania okresów przechowywania dokumentacji.
 10. Opis jednostki inwentarzowej. Ewidencja i zasady jej sporządzania.
 11. Archiwizacja dokumentacji zakończonej i identyfikacja zadań wytwórców.
 12. Kilka słów o archiwum zakładowym i składnicy akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej (archiwum wydziałowe/registratura/składnica akt/filia archiwum zakładowego, outsourcing archiwalny).
 13. Złożoność procedury niszczenia dokumentacji nieprzydatnej.
 14. Dyskusja.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 18.01.2021r. mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom, dzień przed spotkaniem, prześlę link do webinarium.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum