Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy, Pracownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Członkowie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021r. (poniedziałek) w godz. 9.00 - 12.00.

Tematyka spotkania: Jak profesjonalnie świadczyć pracę socjalną w obliczu wyzwań stojących przed służbami pomocy społecznej?

Program spotkania:

  1. Zagrożenia występujące przy świadczeniu pracy socjalnej – działania zaradcze, dobre praktyki. Jak dbać „na co dzień” o bezpieczeństwo pracowników świadczących pracę socjalną? Sprawdzone rozwiązania, organizacja pracy socjalnej w obliczu szczególnych zagrożeń pandemicznych.
  2. Dokumentowanie świadczenia pracy socjalnej – pułapki i skuteczne rozwiązania. Tworzenie i modyfikacja dokumentacji wytwarzanej w związku z prowadzoną praca socjalną (zarówno z klientem indywidualnym, grupą, jak i pracą ze społecznością lokalną). Wytyczne organów kontrolnych w zakresie organizacji/ dokumentowania pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej a etapy metodycznego działania.
  3. Rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń – zalety i wady wdrożenia rozdzielenia. Jakie elementy uwzględniać przy dopasowaniu modelu rozdzielenia do specyfiki danej JOPS? Wyzwania logistyczne i merytoryczne we wdrażaniu rozdzielenia. Rozwiązania przydatne we wdrażaniu zmiany w JOPS.
  4. Budowanie/rozwijanie efektywnej współpracy pozwalającej wzbogacić /uzupełnić/poszerzyć oddziaływania w ramach pracy socjalnej. Analiza/inwentaryzacja zasobów w obrębie JOPS i w jego otoczeniu (interesariusze – osoby, firmy, instytucje, organizacje). Kreowanie wizerunku JOPS w otoczeniu. Jak skutecznie/efektywnie wzmacniać potencjał JOPS wykorzystując formułę współpracy, partnerstwa?
  5. Pytania, dyskusja.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 8.04.2021r. mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie 17 862 69 64.

Zgłoszonym uczestnikom przed spotkaniem prześlę link do webinarium.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum