Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR z województwa podkarpackiego

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w formule on-line 3 czerwca 2022 r. (piątek), w godzinach 9.00 – 12.30.

Tematem spotkania będą: planowane zmiany oraz najistotniejsze problemy prawa pracy.

Spotkanie ma na celu przekazaniu najważniejszych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy. Regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwi lepsze zrozumienie ich istoty.

 

Podczas spotkania uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. Jakie są planowane zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony? (Nowość!)
 2. Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli informacji o warunkach zatrudnienia? (Nowość!)
 3. Jakie wymogi informacyjne spoczywać będą na pracodawcy w związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152) (Nowość!)
 4. Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych? (Nowość!)
 5. Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych? (Nowość!)
 6. W jaki sposób zmiana reguł ustalania okresu zasiłkowego wpłynęła na długość okresu ochrony przed zwolnieniem w trybie art. 53 KP? (Nowość!)
 7. Z ilu dni i godzin opieki będzie mógł korzystać pracownik z tytułu opieki na dziecko w wieku do lat 14 po wdrożeniu dyrektywy Nr 2019/1158 (projekt zmian do KP)?
 8. Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowoduje wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (projekt zmian do KP)?
 9. Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice (projekt zmian do KP)?
 10. Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do kodeksu pracy? (projekt zmian do KP)?
 11. Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji (projekt zmian do KP)?
 12. Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy (projekt zmian do KP)?
 13. Czy po okresie pandemii koronawirusa pracodawca będzie mógł wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej? Praca zdalna nadzwyczajna (projekt zmian do KP).
 14. Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna - na wniosek pracownika (projekt zmian do KP)?
 15. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów? (Nowość!)
 16. Do kogo i w jakich sytuacjach (zakres podmiotowy i przedmiotowy) ma zastosowanie ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? (Nowość!)
 17. Jak przedstawiają się ogólne założenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? (Nowość!)
 18. Czy pracownik świadczący pracę zdalnie może ją wykonywać poza miejscem zamieszkania, czy musi informować pracodawcę o okresowej zmianie miejsca pobytu?
 19. Czy nieprzeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych lub szkoleń BHP z uwagi na ich zawieszenie w okresie pandemii koronawirusa może zostać uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku pracy?
 20. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 21. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?

 

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 2.06.2022r. mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie 17 862 69 64.

Zgłoszonym uczestnikom dzień przed spotkaniem prześlę link do webinarium.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda, Koordynator Forum