Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR z województwa podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 13.00 w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28.

Tematyka spotkania: Najczęstsze problemy i wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa i zarządzaniu OPS/PCPR- sesja pytań i odpowiedzi.

Ekspertem będzie Pan Piotr Piskozub - doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Bardzo proszę o przesłanie do 19 lutego 2024 r. zagadnień problemowych i pytań, które przekażę Panu Piotrowi.

Proszę o potwierdzenie obecności do 28.02.2024 r. telefonicznie 17 862 69 64 lub mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda, Koordynator Forum