Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR z województwa podkarpackiego

 

mam przyjemność zaprosić Państwa na dwudniową Konferencję Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej, która odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 r. w siedzibie Domów Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde, w Budach Głogowskich.

Jest to już kolejna edycja naszych corocznych, wyjazdowych sesji szkoleniowo-konsultacyjnych. W ubiegłym roku, z uwagi na pandemię, nie udało nam się spotkać. Mam nadzieję, że w tym roku liczne grono członków Forum zbierze się w Budach Głogowskich, aby wspólnie wymieniać się wiedzą, podyskutować i wymienić doświadczenia po tak długim czasie, gdy nie było to możliwe.

Miejsce, które wybraliśmy na nasze spotkanie w tym roku jest wyjątkowe. Chcemy, aby mogli Państwo zobaczyć Domy Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde, najnowocześniejszy w Polsce południowo-wschodniej ośrodek rehabilitacyjny, wyposażony w technologie wspierające proces powrotu do zdrowia, Dom Seniora, zapewniający całodobową troskę nad zdrowiem fizycznym oraz psychicznym osób starszych, możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych oraz masaży połączonych z relaksem w strefie SPA, doraźnych konsultacji lekarskich i pielęgniarskich a także Zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący poszpitalną, całodobową opiekę medyczną oraz pielęgnację po zabiegach chirurgicznych, wypadkach, udarach i innych zdarzeniach, które wykluczają normalne funkcjonowanie.

Mamy nadzieję, że ich niewielka odległość od Rzeszowa sprawi, że frekwencja dopisze jak zwykle.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy Panią Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart oraz Panią Małgorzatę Dankowską, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Panią Wojewodę poprosiliśmy o prelekcję na temat rządowej oraz regionalnej polityki senioralnej. Pani Dyrektor Małgorzata Dankowska omówi dobre praktyki stosowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z województwa podkarpackiego w ramach realizacji zadań nadzorowanych przez PUW.

Tematyka głównych sesji będzie dotyczyć dwóch istotnych zagadnień. Popołudniowy blok pierwszego dnia konferencji chcemy poświęcić zmianom w KPA z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Temat ten omówi dla Państwa znana z dotychczasowych spotkań Ewa Plesnarowicz – Durska. W drugim dniu, z dobrze znaną Państwu Agnieszką Tylutką - Gelio porozmawiamy o pracy z seniorami.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w przesłanym zaproszeniu.

Udział w Konferencji będzie przede wszystkim niepowtarzalną możliwością integracji, okazją do wyjaśnienia wątpliwości i problemów w gronie fachowców - Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z woj. podkarpackiego.

Ufam, iż jak dotychczas liczne grono Członków Forum zdecyduje się uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Potwierdzić swą obecność można do 9 września 2021 r. poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej mailem na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl.

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda, Koordynator Forum