• 1.08.2022r. „Rejestr umów a ochrona danych osobowych”
 • 29.06.2022r. „Ochrona Danych Osobowych Uchodźców na podstawie RODO w związku ze specustawą”
 • 28.04.2022r. „Analiza ryzyka i ocena skutków - warsztaty”
 • 24.03.2022r „Planowanie i przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych”
 • 22.02.2022r.  „Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, walka z nadużyciami i sygnalizacja nieprawidłowości jako newralgiczne obszary przetwarzania danych osobowych w sektorze samorządowym”
 • 10.12.2021r. „Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych. Metody i skutki prawne”
 • 24 listopada 2021r. „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a ochrona danych osobowych”
 • 27 października 2021r. "Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. Dokumentowanie nadzoru prowadzonego przez IOD"
 • 17 września 2021 (spotkanie podwójne) 

  Temat I:  „Ochrona danych osobowych na gruncie dyrektywy o sygnalistach”

  Temat II:  „Omówienie najnowszych decyzji UODO”

 • 10 sierpnia 2021 "RODO w ochronie informacji niejawnych”
 • 22 czerwca 2021r. "Absurdy powierzenia przetwarzania danych osobowych"
 • 24 maja 2021r. „Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 roku a wymagania w zakresie ochrony danych osobowych”
 • 15 kwietnia 2021r. Ochrona danych osobowych w radach gmin i powiatów oraz w pracy radnych
 • 19 marca 2021r. Strona BIP podmiotu publicznego (obowiązek przestrzegania czasowości przetwarzania danych i minimalizacja danych osobowych umieszczanych na stronach internetowych), dane osobowe i oficjalne strony www podmiotów publicznych, informacja i promocja na portalach społecznościowych
 • 10 lutego 2021r. Zakres udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne
 • 27 stycznia 2021r. Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane
 • 15. grudnia 2020r. Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej
 • 15 grudnia 2020r. Zagadnienia z ochrony danych (w tym wyrok Schrems II) - spotkanie przeniesione z marca
 • 1 grudnia 2020r. Odpowiedzialność za naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Praktyczne aspekty.
 • 27 października 2020r. Realizacja wymogów rozporządzenia KRI w kontekście przetwarzania danych w systemach informatycznych w jednostkach sektora publicznego (samorządu terytorialnego) - rola, zadania i odpowiedzialność  Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz Administratora systemów informatycznych (ASI)
 • 30 września 2020r. Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych w szkole- raport ogólny-monitoring wizyjny
 • 28 sierpnia 2020r. Analiza ryzyka dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy - warsztat
 • 22 lipca 2020r. Powierzanie przetwarzania danych osobowych.
 • 29 czerwca 2020r. Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych w związku z wprowadzeniem nowych form pracy w tym pracy zdalnej. Zabezpieczenie, organizacja, instrukcje, rozliczenie.
   
 • 18 maja 2020r. Przegląd decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wybrane aspekty.
   
 • 20 kwietnia 2020r. Ochrona danych osobowych w dobie zagrożenia epidemicznego.
   
 • 19 lutego 2020r. Bezpieczeństwo informacji w jednostce.
   
 • 29 stycznia 2020r. RODO w zamówieniach publicznych.
   
 • 13 grudnia 2019r. RODO w projektach unijnych.
   
 • 7 listopada 2019r. Audyt bezpieczeństwa informacji i zgodności z KRI.
   
 • 22 października 2019r. Naruszenia danych osobowych w praktyce jst oraz problematyka ochrony danych w 2019r. najnowsze opinie, wyjaśnienia i wytyczne.
   
 • 17 września 2019r. Zasady postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem nowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych.
   
 • 9 lipca 2019r. Ochrona danych osobowych w KPA po zmianach ”sektorowych”.
   
 • 12 czerwca 2019r. Jak przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2019r.
   
 • 31 maja 2019r. Dostęp do informacji publicznej, a ograniczenia wynikające m.in. z konieczności ochrony danych osobowych.
   
 • 15 kwietnia 2019r. Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych.
   
 • 22 marca 2019r. Analiza ryzyka w RODO.
   
 • 21 luty 2019r. Dokumentowanie działalności Inspektora Ochrony Danych w organizacji.
   
 • 25 stycznia 2019r. Uproszczona Analiza Ryzyka – warsztat.