• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

KPA i E-DORĘCZENIA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Krajowy System e-Faktur 2024 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ OSOBISTY

KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIA DLA RADNYCH

ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU

OŚWIATA

Pliki do pobrania

ARKUSZE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRAWIE
Plik: Arkusze_na_rok_szkolny_2023-2024.pdf
Rozmiar pliku: 278,19 KB
pobierz plik
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMPENDIUM WIEDZY PO OSTATNICH NOWELIZACJACH
Plik: KPA_-_jednodniowe.pdf
Rozmiar pliku: 166,85 KB
pobierz plik
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDNIKA - SZKOLENIE DWUDNIOWE
Plik: KPA.pdf
Rozmiar pliku: 212,43 KB
pobierz plik
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY WYNIKÓW KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ URZĘDY WOJEWÓDZKIE
Plik: Skargi_petycje_wnioski.pdf
Rozmiar pliku: 164,49 KB
pobierz plik
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Plik: Wydawanie_zezwolen_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych.pdf
Rozmiar pliku: 208,19 KB
pobierz plik
PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO 2022 I OTWARCIA 2023 W JST I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH. PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW. KSIĘGOWANIA NA PRZEŁOMIE ROKU
Plik: Zamkniecie_roku_budzetowego_2022_i_otwarcie_2023.pdf
Rozmiar pliku: 145,38 KB
pobierz plik
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA A PROSTY JĘZYK. ZASADY SKUTECZNEJ I DOSTĘPNEJ KOMUNIKACJI Z RÓŻNYMI GRUPAMI ODBIORCÓW
Plik: Zasady_skutecznej_i_dostepnej_komunikacji_z_roznymi_grupami_odbiorcow.pdf
Rozmiar pliku: 165,11 KB
pobierz plik
PODATEK VAT W 2023 ROKU. ODLICZENIE I KOREKTA PODATKU VAT. PLANOWANE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY W JST
Plik: Zmiany_w_VAT_2023.pdf
Rozmiar pliku: 143 KB
pobierz plik
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH DO KODEKSU PRACY. OMÓWIENIE PRZYKŁADOWYCH NOWYCH DOKUMENTÓW KADROWYCH, PROCEDUR I REGULAMINÓW
Plik: DOKUMENTACJA_PRACOWNICZA_PO_ZMIANACH_DO_KODEKSU_PRACY.pdf
Rozmiar pliku: 174,97 KB
pobierz plik

Kontakt

Joanna Kulas

Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych

tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Magdalena Kubik-Szczerba

Kierownik zespołu ds. szkoleń FRDL POST

tel. 17 862 69 64
magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Małgorzata Nieroda

Kierownik FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego

tel. 17 862 69 64
malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Ośrodka celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)