Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych
Kontakt
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel . 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
Magdalena Kubik-Szczerba
Kierownik zespołu ds. szkoleń FRDL POST
tel . 17 862 69 64
magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl
Małgorzata Nieroda
Kierownik FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego
tel . 17 862 69 64
malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl