Katalog szkoleń maj / czerwiec 2022
Podkarpackie Fora. Zapraszamy!

Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Sekretarzy
Skarbników
Oświaty
Pomocy Społecznej
Kadr
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
USC
Współpracy Samorządów z NGO
Koordynatorów ds. dostępności

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
Strategia i taktyka w kontekście kosztów gospodarki odpadami w gminie
Obowiązkowy rejestr umów. Jak raportować od 1 lipca zawarte umowy?
Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie - kompendium wiedzy dobrej, instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Wymagania, warunki organizacyjne, rejestracja, dokumentacja, zarządzanie, nadzór, kontrola, sprawozdawczość.
Wpływ zmian w VAT w 2022 roku na rozliczenia w JST. Kolejne propozycje nowelizacji przepisów
Bieżące problemy stosowania samorządowego prawa pracy. Zmiany kodeksu pracy w 2022 roku
Egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w 2022 roku
Kurs: Ochrona informacji niejawnych w instytucji. Przetwarzanie informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne. Niezbędne procedury i praktyka
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w świetle wyników kontroli RIO i NIK
Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk kierowniczych i zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Uchwała budżetowa, WPF, zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, dokonywanie wydatków

Fora

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad