JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ON-LINE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą jesienną ofertą kursów, warsztatów i szkoleń on-line.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń
JAK PRZEPROWADZAĆ AUDYTY DOSTĘPNOŚCI W JEDNOSTCE? Omówienie szczegółowych pytań audytowych przy badaniu stanu dostępności w jst. Zadania i obowiązki jst dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Roczny plan kontroli oraz planowanie kontroli w skali kwartału i planowanie pojedynczych zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy
Kontrola i egzekucja realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zadania gminy i zadania dyrektorów
Opłaty w szkołach, przedszkolach i żłobkach po interpretacji podatkowej. Nowe zasady rozliczeń, należności, zobowiązania, dochody i wydatki, prewspółczynnik oraz struktura sprzedaży
Organizacja imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie pandemii COVID19 (stan zagrożenia epidemicznego)
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak przygotować dobry wniosek?
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – samorząd terytorialny jako organ udzielający pomocy publicznej
Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja
Specjalista ds. Kadr w jednostce samorządu terytorialnego
Centralizacja VAT po kontroli NIK i zmiany VAT w 2020 roku

Fora

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.