Wakacyjna promocja szkoleń lipiec-sierpień 2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi szkoleniami, zaplanowanymi na lipiec i sierpień.

Zapraszamy również do skorzystania z naszej letniej promocji!

Katalog szkoleń online - lipiec i sierpień 2020

Zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych do zapoznania się z wakacyjnym katalogiem szkoleń online.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line

Najbliższe szkolenia

Zobacz więcej szkoleń

Fora

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.