Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty oraz ZEAS- ów,
Członkowie Podkarpackiego Forum Oświaty

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 - 13.00 w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28.

Temat spotkania: Kontrola i egzekucja obowiązku szkolnego i nauki- zadania jst z uwzględnieniem zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Program spotkania:

 1. Ewidencjonowanie uczniów, podlegających obowiązkom edukacyjnym w obowiązkach organu prowadzącego i szkół.
 2. Aktualizacja informacji z ewidencji ludności dotyczących dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie danej szkoły obwodowej.
 3. Adres zamieszkania/adres zameldowania – dowodowość w ustaleniu adresu zamieszkania (analiza przypadków/casusy) w dokumentowaniu przez jst realizacji i kontroli spełniania obowiązku nauki.
 4. Ustawowe sposoby pozyskiwania informacji dot. spełniania obowiązku nauki przez młodzież, zamieszkałą na terenie danej gminy.
 5. Kontrola wykonywania i dokumentowania obowiązków edukacyjnych.
 6. Przyjmowanie powiadomień od szkół o spełnianiu obowiązków poza obwodem szkoły.
 7. Współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego/nauki.
 8. Wniosek do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.
 9. Realizacja obowiązku nauki poza szkołą (w tym problematyka szkoły w chmurze), poza granicami kraju - obowiązki rodziców, szkoły/pracodawców. Legislacja klasyfikowania i promowania uczniów – stanowiska orzecznicze.
 10. Obowiązek szkolny i nauki uczniów powracających z zagranicy.
 11. Terminowość kontroli spełniania obowiązku nauki w dokumentacji danej jst. Czynności dokumentacyjne kończące zadania jst.
 12. Dokumentowanie realizacji zadania: kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach jst.
 13. Stwierdzenie niespełniania obowiązku edukacyjnego - działania dyrektora, wójta/ burmistrza/ prezydenta.
 14. Niespełnianie obowiązku nauki, a możliwość/konieczność zastosowania zaktualizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Czynności organu wykonawczego jst.
 15. Wykonalność czynności egzekucyjnych dot. niespełniania obowiązku nauki. Efektywność zastosowania trybu administracyjnego dot. kontroli spełniania obowiązku nauki w praktyce.
 16. Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 17.05.2024 r. telefonicznie 17 862 69 64 lub mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum