Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty oraz ZEAS- ów,
Członkowie Podkarpackiego Forum Oświaty

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu 25 października 2021r. (poniedziałek) w godz. 8.30 - 12.30.

Tematyka spotkania: Odpowiedzialność samorządu za nadzór nad poprawnością danych w SIO - ostateczna weryfikacja danych do subwencji na 2022 rok.

Program spotkania:

 1. Potwierdzanie prawdziwości danych wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
  • Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
  • Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
  • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy.
  • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez samorząd – rola samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
  • Jak samorząd może zweryfikować poprawność danych wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową?
  • Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO? Okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
  • Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
  • Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia.
 2. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEiN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
  • Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
  • Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie, kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
  • Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły, weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
  • Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie.
  • Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
  • Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
  • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
 3. Inne aspekty: udzielanie upoważnień, terminy przekazywania danych, operacje grupowe, praca z filtrami, usprawnienia SIO.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 22.10.2021r. telefonicznie 17 862 69 64 lub mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom, w dniu 22.10.2021r., prześlę link do webinarium.

 

Z poważaniem,

 Małgorzata Nieroda

Koordynator PFOS