Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty oraz ZEAS- ów,
Członkowie Podkarpackiego Forum Oświaty

 

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line Podkarpackiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. (piątek) w godz. 12.30 - 15.30.

 

Temat spotkania: Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH od 10 grudnia 2023r.?

Program spotkania:

 1. Czym są doręczenia elektroniczne?
 2. Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne?
 3. Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki?
 4. W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne? Wątpliwości w kontekście jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów.
 5. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy a kim podmiot niepubliczny? Jak będzie w praktyce, jakie obowiązki mają podmioty publiczne?
 6. Czym jest:
  • Adres do doręczeń elektronicznych – ADE?
  • Skrzynka doręczeń – SD?
  • Operator wyznaczony – OW?
  • PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – standardy, EIDAS, usługi zaufania publicznego?
  • PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa?
  • Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – KURDE? Standardy.
 7. Krajowy system e-doręczeń – z jakich elementów się składa?
 8. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych?
  • Znaczenie Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) dla PURDE, jak uzyskać wpis adresu do doręczeń w BAE, skutki wpisu do BAE, czy można zrezygnować z adresu do doręczeń elektronicznych.
  • Zawarcie umowy na świadczenie PURE z Pocztą Polską – jak będzie wyglądać?
  • Usługi dodatkowe.
  • Dowody potwierdzające poszczególne etapy świadczenia PURDE (dowody wysłania, dowody otrzymania, dowody jako nieodłączna część korespondencji, okres przechowywania dowodów).
 9. Relacja między doręczeniami elektronicznymi a EPUAP, czy można będzie użytkować EPUAP i na jakich zasadach, przepisy przejściowe.
 10. Jak będą wyglądały doręczenia w ramach PUH?
 11. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru jak czynił dotychczas?
 12. Czy podmiot publiczny będzie mógł wysyłać korespondencję za pomocą innych rozwiązań teleinformatycznych, ZUS PUE, portal podatkowy, ePUPAP i inne?
 13. Co z listami zwykłymi? Co z korespondencją mailową?
 14. Opłaty za PURDE. Opłaty za PUH. Kto jest zwolniony z opłat? Wystawianie faktur.
 15. Rola EZD, systemy kancelaryjne, integracja systemów z doręczeniami elektronicznymi, gdzie znaleźć wersje demo oraz instrukcje na ten temat?
 16. Korespondencja podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi i osobami fizycznymi.
 17. Wyłączenia w stosowaniu e-doręczeń – omówienie na przykładach.
 18. Dyskusja.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 7.12.2023 r. telefonicznie 17 862 69 64 lub mailowo, na adres malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

 

Zgłoszonym osobom dzień przed spotkaniem prześlę link do połączenia.

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum