Szanowni Państwo
Przewodniczący Rad Gmin, Miast i Powiatów woj. Podkarpackiego

 

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu inaugurującym Podkarpackie Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. (wtorek), w godz. 10:00 – 13:30Hotelu B&B w Rzeszowie, przy ul. Artura Grottgera 28 (naprzeciwko Dworca PKP).

Tematem Konferencji będzie rozpoczęcie kadencji 2024-2029 - wyzwania stojące przed samorządem, podział kompetencji i relacje między organami uchwałodawczym i wykonawczym.

Podkarpackie Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów będzie platformą współpracy i integracji Przewodniczących Rad JST z województwa podkarpackiego, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez nasz ośrodek spotkaniach, konferencjach. Będzie służyło profesjonalizacji oraz integracji tej grupy. Stanie się przestrzenią do dyskusji na temat najbardziej dotkliwych problemów samorządów oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań.

Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach, służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji.

Przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego działa obecnie 11 forów samorządowych, zrzeszających ponad 500 członków. Zrzeszają one wójtów/burmistrzów/prezydentów, sekretarzy, skarbników, kierowników USC, kierowników OPS i PCPR, koordynatorów dostępności, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, pracowników wydziałów oświaty, osób zajmujących się kadrami, a także współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz pracowników instytucji kultury. Przyczyniają się one do podnoszenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego jednostek organizacyjnych. Członkowie mają możliwość wymiany informacji i doświadczeń zawodowych oraz podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Najstarsze Forum na Podkarpaciu liczy 13 lat, najliczniejsze skupia ponad 100 jednostek. Wszystkie aktywnie działają, spotykają się zgodnie z harmonogramem i realizują cele edukacyjno- integracyjne.

Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej. W ramach składki członkowskiej, raz w kwartale, będzie odbywać się spotkania tematyczne. Tematy spotkań będą przygotowywane w odpowiedzi na sugestie i aktualne potrzeby zgłaszane przez członków Forum.

Podkarpackie Forum Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach członkowskich.

UWAGA! Spotkanie 4.06.2024 r. jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. Udział w nim nie zobowiązuje do złożenia deklaracji członkowskiej. Jednak już dziś zapraszamy Państwa do zapisu i aktywnego współtworzenia tej niezwykłej platformy współpracy, dedykowanej Przewodniczącym Rad Gmin, Miast i Powiatów!

Patronat honorowy:

 

Patroni medialni:

 

 

Ze względów organizacyjnych, proszę o przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na dołączonej karcie zgłoszeniowej do 28 maja 2024 r. na adres poczty elektronicznej: post@frdl.rzeszow.pl lub monika.wedrychowicz@frdl.rzeszow.pl W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny 17-862-69-64.

Z wyrazami szacunku,

Monika Wędrychowicz

Koordynator Forum

Małgorzata Nieroda

Dyrektor FRDL POST