Konferencja inaugurująca działalność Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST odbyła się 17.12.2018r. Forum ma pomóc we współpracy i integracji osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach.

Forum stanowi także wsparcie dla środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.