Szanowni Państwo,

Członkowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

 

pragnę zaprosić Państwa na pierwsze w tej kadencji spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, które odbędzie się 29 maja 2024 r. (środa), w godzinach 10.00 – 13.00 w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28.

Tematyka spotkania:

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ SAMORZĄDY ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. RAPORTOWANIE ESG W SEKTORZE KOMUNALNYM

Program spotkania:

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.15

Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników, przypomnienie celu i formuły Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

Małgorzata Nieroda, Dyrektor FRDL POST.

10.15 – 11.15

Przegląd najbliższych konkursów dla jst w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

  • Specyfika perspektywy finansowej 2021-2027.
  • Konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa.

11.30– 13.00

ESG (Environmental, Social, Governance): Obowiązki dla przedsiębiorstw w sektorze komunalnym - przygotowanie samorządu i jego jednostek do obowiązkowej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Już za kilka tygodni, w Polsce wejdzie w życie implementacja dyrektywy unijnej dotycząca obowiązkowej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD z 2023 r.). Nowe obowiązki dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale także sektora komunalnego, dlatego niezwykle istotne jest by już dzisiaj poznać specyfikę i uwarunkowania prawne, by móc właściwie przygotować się do wdrożenia tych innowacyjnych przepisów.

  • Istota ESG oraz charakterystyka zmian dotyczących raportowania ESG w sektorze komunalnym.
  • Kluczowe wyzwania raportowania (ocena istotności, ślad węglowy, przepływ informacji dot. zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości).
  • Charakterystyka niezbędnych działań sektora komunalnego mających na celu przygotowanie do nowych ram prawnych.

13.00

Zakończenie spotkania.

 

 

Ze względów organizacyjnych, proszę o przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na dołączonej karcie zgłoszeniowej do 28 maja br. na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

 

 

 


Z poważaniem,

Małgorzata Nieroda, 
Dyrektor FRDL POST