Szanowni Państwo,
Członkowie Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

pragnę zaprosić Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, które odbędzie się 23 lutego 2021 r. (wtorek), w godzinach 10.00–13.00.

Temat spotkania:

Klastry Energii- jako sposób poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju lokalnego rynku energii, elektromobilności oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. Aspekty prawne, społeczne, funkcjonalne oraz korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.

Program spotkania:

 1. Wprowadzenie - definicja Klastra Energii, podstawowe aspekty prawne, niezbędne dokumenty potrzebne do założenia Klastra. Omówienie Strategii i Bilansu Energetycznego.
 2. Klastry Energii w Polsce - przykłady dobrych praktyk, perspektywy rozwoju.
 3. Uczestnictwo jst w Klastrach Energii. Procedury organizacji klastra przez gminy, analiza potrzeb energetycznych, planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Zadania Koordynatora Klastra Energii.
 5. Przedstawienie podstawowych funkcji Klastrów Energii. Analiza potrzeb energetycznych, organizacja miksu energetycznego, wpieranie inwestycji, obrót energią z OZE.
 6. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji w ramach Klastrów.
 7. Podmioty występujące w Klastrach Energii: przedsiębiorcy, mieszkańcy, rolnicy. Przykłady dobrych praktyk prowadzenia inwestycji, korzyści z tytułu uczestnictwa w Klastrze, wskazanie źródeł finansowania dla poszczególnych podmiotów.
 8. Środki na finansowanie inwestycji i funkcjonowania Klastra. Przedstawienie wszystkich obecnych oraz przyszłych programów wspierających inwestycje Klastrach Energii.
 9. Elektromobilność w Klastrze Energii. Podstawowe możliwości wykorzystania programów rozwoju elektromobilności w ramach Klastrów Energii.
 10. Umowy PPA. Obszerne przedstawienie nowych możliwości prawnych umów łączących bezpośrednio wytwórców energii z OZE z odbiorcami. Szeroka prezentacja korzyści finansowych dla jst.
 11. Korzyści płynące z uczestnictwa w Klastrze Energii:
 • wsparcie ekonomiczne dla gmin,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 22 lutego br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom, dzień przed spotkaniem, w wiadomości zwrotnej prześlemy link do webinarium

 

Z poważaniem,

Małgorzata Nieroda
Kierownik FRDL POST