Szanowni Państwo,
Członkowie Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

pragnę zaprosić Państwa na spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, które odbędzie się w formule stacjonarnej 27 września 2021 r. (poniedziałek), w godzinach 10.00–14.00 w Hotelu Nowy Dwór w Świlczy (obok wjazdu na autostradę A4).

Podczas spotkania poruszone zostaną dwa tematy:

PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE FINANSOWANIA OŚWIATY - PRZEJĘCIE WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI PRZEZ RZĄD, UMOCNIENIE ROLI KURATORA I INNE ORAZ ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SAMORZĄDÓW a także WPŁYW POLSKIEGO ŁADU I ROSNĄCYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA NA SAMODZIELNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JST. ANALIZA OBECNYCH INFORMACJI, WNIOSKI, ROZWIĄZANIA.

Program spotkania:

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników

10.15 – 11.45

Planowane zmiany w zakresie finansowania oświaty - przejęcie wynagrodzeń nauczycieli przez rząd, umocnienie roli kuratora i inne oraz ich wpływ na sytuację finansową samorządów

  • Planowane zmiany w zakresie przejęcia zatrudnienia dyrektorów i nauczycieli przez kuratora oświaty
  • Inne planowane i procedowane zmiany w zakresie organizacji i finansowania oświaty
  • Czy oświata musi tyle kosztować? Możliwości racjonalizacji wydatków na ten cel

11.45 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 14.00

Wpływ polskiego ładu i rosnących kosztów funkcjonowania na samodzielność i możliwości rozwoju jst. Analiza obecnych informacji, wnioski, rozwiązania

  • Co wiemy o wpływie Polskiego Ładu na funkcjonowanie samorządów?
  • Analiza proponowanych rozwiązań pod kątem finansowej samodzielności jst
  • Potencjalne następstwa wprowadzanych rozwiązań
  • Praktyczne sposoby zapobieżenia najgorszym scenariuszom

14.00

Zakończenie spotkania

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 23 września br. na adres mailowy: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl

Z poważaniem,

Małgorzata Nieroda
Kierownik FRDL POST