Szanowni Państwo,
Członkowie Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

 

serdecznie zapraszam Państwa na Konferencję „WYZWANIA I PERSPEKTYWY DLA SAMORZĄDÓW NA PRZEŁOMIE 2022/2023. Projekty transgraniczne dla jst. Status Realizacji Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Realizacja zadań w zakresie zakupu węgla dla mieszkańców” organizowaną przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia w dniu 29 listopada 2022 r.  w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28. Rozpoczęcie planowane jest  o godzinie 10.00.

 

Konferencja adresowana jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast województwa podkarpackiego. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 

W trakcie trwania Konferencji ogłoszone zostaną wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2022. Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za 2021 r., zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. W tym roku, po raz pierwszy, oprócz trzech głównych laureatów Rankingu, chcemy wyróżnić lidera każdego powiatu, by docenić ich wkład w rozwój małych ojczyzn oraz aktywność w skali powiatu.

Ranking został objęty patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio Rzeszów.

 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 28.11.2022 r. poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej na adres mailowy malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub post@frdl.rzeszow.pl

 

 

 

Z poważaniem,

Małgorzata Nieroda
Kierownik FRDL POST