• 23 marca 2021r. Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia
   
 • 23 lutego 2021r. Klastry Energii- jako sposób poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju lokalnego rynku energii, elektromobilności oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. Aspekty prawne, społeczne, funkcjonalne oraz korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 17 listopada 2020r. Gospodarka wodna, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji, utrzymywanie urządzeń melioracji i nadzór nad spółkami wodnymi - najważniejsze zagadnienia, istotne z punktu widzenia Wójta, Burmistrza i Prezydenta, jako organu wykonawczego
   
 • 29 października 2020r. Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?
   
 • 19 czerwca 2020 r. Tarcza antykryzysowa, a finanse JST – szanse i zagrożenia.
   
 • 1 czerwca 2020 r. Gospodarka odpadami komunalnymi w obliczu koronawirusa.
   
 • 15 kwietnia 2020 r. Wpływ tarczy antykryzysowej na działania jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 25 lutego 2020 r. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i kontynuowanie inwestycji w warunkach spadku dochodów i wzrostu wydatków jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 26 listopada 2019 r. Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   
 • 29 października 2019 r. Finansowanie lokalnej oświaty- wyzwania i zadania dla jst.