• 24 maja 2022r. Rządowy Fundusz Polski Ład – realizacja inwestycji z pierwszego naboru, wskazówki dotyczące przygotowania wniosków do kolejnych naborów.
   
 • 30 marca 2022r. Omówienie rozwiązań, wprowadzanych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadania oświatowe i zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 samorządów gminnych, w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy. Zmiany, finansowanie, zagrożenia.
   
 • 24 lutego 2022r. Program Inwestycji Strategicznych - najczęstsze problemy i największe wyzwania w zakresie realizacji projektów. Etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym zgodnie z wytycznymi antykorupcyjnymi CBA dla administracji publicznej.
   
 • 16 grudnia 2021r. Konferencja „Perspektywy oraz wyzwania planowania i zagospodarowania przestrzennego. Efektywność w finasowaniu rozwoju JST.” OGŁOSZENIE WYNIKÓW RANKINGU GMIN PODKARPACIA 2020.
   
 • 13 października 2021r. Wpływ nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi.
   
 • 27 września 2021r. PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE FINANSOWANIA OŚWIATY - PRZEJĘCIE WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI PRZEZ RZĄD, UMOCNIENIE ROLI KURATORA I INNE ORAZ ICH WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SAMORZĄDÓW a także WPŁYW POLSKIEGO ŁADU I ROSNĄCYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA NA SAMODZIELNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JST. ANALIZA OBECNYCH INFORMACJI, WNIOSKI, ROZWIĄZANIA.
   
 • 7 lipca 2021r. KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI – dodatkowe źródło finansowania zadań samorządów.
   
 • 24 kwietnia 2021r. Reforma planowania przestrzennego oraz instrumenty wspierania mieszkalnictwa w jst.
   
 • 23 marca 2021r. Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia
   
 • 23 lutego 2021r. Klastry Energii- jako sposób poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju lokalnego rynku energii, elektromobilności oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. Aspekty prawne, społeczne, funkcjonalne oraz korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 17 listopada 2020r. Gospodarka wodna, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji, utrzymywanie urządzeń melioracji i nadzór nad spółkami wodnymi - najważniejsze zagadnienia, istotne z punktu widzenia Wójta, Burmistrza i Prezydenta, jako organu wykonawczego
   
 • 29 października 2020r. Finansowanie zadań oświatowych. Jak zoptymalizować wydatki oświatowe?
   
 • 19 czerwca 2020 r. Tarcza antykryzysowa, a finanse JST – szanse i zagrożenia.
   
 • 1 czerwca 2020 r. Gospodarka odpadami komunalnymi w obliczu koronawirusa.
   
 • 15 kwietnia 2020 r. Wpływ tarczy antykryzysowej na działania jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 25 lutego 2020 r. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i kontynuowanie inwestycji w warunkach spadku dochodów i wzrostu wydatków jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 26 listopada 2019 r. Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
   
 • 29 października 2019 r. Finansowanie lokalnej oświaty- wyzwania i zadania dla jst.