Spotkanie inaugurujące Podkarpackie Forum Jednostek Sektora Finansów Publicznych odbyło się 10.02.2017r. Wzięło w nim udział ponad 40 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ekspertem był Pan Zbigniew Zych, który przedstawił temat związany ze zmianami w prawie pracy i umowach cywilnoprawnych.

Podstawowe formy działania forum to:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza, m.in. poprzez spotkania z ekspertami
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum
  • dyskusje problemowe.