W dniu 21.01.2019 r. Walne Zebranie Członków Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej dokonało wyboru Zarządu na kolejną kadencję. Zarząd składa się z następujących Członków Forum:

  • Pan Piotr Mączka - Kierownik GOPS w Dębicy, Prezes Zarządu,
  • Pani Agnieszka Gabrowska - Dyrektor PCPR w Rzeszowie, Członek Zarządu,
  • Pani Dorota Lignar – Dyrektor MOPS w Jaśle, Członek Zarządu,
  • Pani Barbara Oleksiewicz – Dyrektor GOPS w Przeworsku, Członek Zarządu,
  • Pani Danuta Stanielewicz – Z-ca Dyrektora MOPS w Stalowej Woli, Członek Zarządu,
  • Pani Anna Krzeszowska – Gwóźdź – Kierownik GOPS w Zarzeczu, Członek Zarządu,
  • Pani Ewa Cwynar – Kawalec – Kierownik Oddziału polityki społecznej UMWP, Członek Zarządu.