Podkarpackie Forum Oświaty działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od kwietnia 2016r. Zrzesza przedstawicieli gmin i powiatów województwa podkarpackiego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych.

Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania oświaty w gminie i powiecie. Wspólne spotkania stanowią świetną okazję do wymiany doświadczeń i rozwiązywania bieżących problemów. Służą również integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciu, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu. 

Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu w Rzeszowie, a każde spotkanie poświęcone jest dyskusji na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych.