• 17 marca 2021r. Wspieranie klubów sportowych, kontrola i rozliczenie dotacji oraz ustawa o dostępności – wybrane aspekty.
   
 • 27 stycznia 2021r. Rozliczanie zadań realizowanych w roku 2020.
   
 • 24 listopada 2020r. Aktualne problemy w rozliczaniu dotacji udzielonych przez jst organizacjom pozarządowym oraz ogłaszanie konkursów na 2021 rok.
   
 • 12 października 2020r. COVID-19 a zlecanie i realizacja zdań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz konkursy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
   
 • 28 września 2020r. Współpraca JST z NGO w dobie potencjalnego zagrożenia COVID-19
   
 • 14 lipca 2020r. Transze i ich rozliczenia w dobie pandemii oraz postanowienia tarczy 4.0 a realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym
   
 • 19 maja 2020r. Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym
   
 • 19 marca 2020r. Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 • 6 lutego 2019r. Rozliczanie zadań zrealizowanych przez organizacje w 2019 roku oraz ogłaszanie konkursów na 2020 rok.
   
 • 7 listopada 2019r. Kolejna zmiana druków ofert obowiązująca od 15 listopada 2019r.- związane z tym konsekwencje dla ogłoszenia i rozliczenia konkursu ofert.
   
 • 25 września 2019r. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak dobrze przeprowadzać otwarte konkursy ofert na nowych zasadach?