• 22 luty 2023r. Konkursy ofert na 2023 r. oraz realizacja zadania zleconego w pytaniach i odpowiedziach.
   
 • 8 grudnia 2022r. Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych. Przekazywanie stypendiów i nagród sportowych.
   
 • 1 grudnia 2022r. Obowiązki organizacji pozarządowych w kontekście nadzoru starosty nad stowarzyszeniami, utworzenia, likwidacji stowarzyszeń, rejestru beneficjentów rzeczywistych, statutów, a także przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
   
 • 21 wrześnie 2022r. Rozliczenie zadań realizowanych w 2022r., rezultatów i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
   
 • 7 lipca 2022r. Rozliczanie i kontrola dotacji przekazywanych na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
   
 • 12 maja 2022r. Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2022 r. - najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości proceduralne, prawne i finansowe.
   
 • 22 marca 2022r. Zlecanie zadań pomocowych organizacjom pozarządowym w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w pytaniach i odpowiedziach.
   
 • 18 lutego 2022r. Rozliczanie zadań realizowanych w 2021 r.
   
 • 8 grudnia 2021r. Konkursy ofert na 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
   
 • 9 listopada 2021r. Jak nie dotacje, to co? Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami?
   
 • 30 września 2021r. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.
   
 • 24 sierpnia 2021r. Jak uprościć system zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym? Analiza rozwiązań prawnych.
   
 • 30 czerwca 2021r. Kontrola zadań publicznych z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych, księgowych, promocji, osiągnięcia rezultatów i ochrony danych osobowych.
   
 • 14 maja 2021r. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem i realizacją zadań w czasie pandemii, sklepy społeczne, sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok.
   
 • 17 marca 2021r. Wspieranie klubów sportowych, kontrola i rozliczenie dotacji oraz ustawa o dostępności – wybrane aspekty.
   
 • 27 stycznia 2021r. Rozliczanie zadań realizowanych w roku 2020.
   
 • 24 listopada 2020r. Aktualne problemy w rozliczaniu dotacji udzielonych przez jst organizacjom pozarządowym oraz ogłaszanie konkursów na 2021 rok.
   
 • 12 października 2020r. COVID-19 a zlecanie i realizacja zdań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz konkursy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
   
 • 28 września 2020r. Współpraca JST z NGO w dobie potencjalnego zagrożenia COVID-19
   
 • 14 lipca 2020r. Transze i ich rozliczenia w dobie pandemii oraz postanowienia tarczy 4.0 a realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym
   
 • 19 maja 2020r. Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym
   
 • 19 marca 2020r. Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 • 6 lutego 2019r. Rozliczanie zadań zrealizowanych przez organizacje w 2019 roku oraz ogłaszanie konkursów na 2020 rok.
   
 • 7 listopada 2019r. Kolejna zmiana druków ofert obowiązująca od 15 listopada 2019r.- związane z tym konsekwencje dla ogłoszenia i rozliczenia konkursu ofert.
   
 • 25 września 2019r. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak dobrze przeprowadzać otwarte konkursy ofert na nowych zasadach?