• 8 kwietnia 2021r. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami, w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy, prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
   
 • 11 marca 2021r. Zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły i przedszkola przez organ prowadzący. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse placówki oświatowej i jst.
   
 • 16 lutego 2021r. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, ocena pracy dyrektora szkoły oraz ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych
   
 • 25 stycznia 2021r. Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 (z elementami zagadnień rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat).
   
 • 3 grudnia 2020r. Praktyczne aspekty udostępniania informacji publicznej, także w kontekście zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
   
 • 26 listopada 2020r. Aktualizowanie kwot dotacji dla przedszkoli i szkół niesamorządowych na 2020 i planowanie na rok 2021.
   
 • 13 listopada 2020r. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.
   
 • 6 października 2020r. System Informacji Oświatowej. Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy.
   
 • 9 września 2020r. Odpowiedzialność gminy (powiatu) za bezpieczeństwo i organizację zajęć w prowadzonych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
   
 • 7 lipca 2020r. Samorządowe finansowanie oświaty, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków.
   
 • 25 czerwca 2020r. Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
   
 • 10 czerwca 2020r. Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań dyrektora oraz organu prowadzącego.
   
 • 7 maja 2020r. Kadry i płace w oświacie w 2020 r. Kształcenie na odległość a wynagradzanie i rozliczanie czasu pracy pracowników oświatowych.
   
 • 24 marca 2020r. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse.
   
 • 20 lutego 2020r. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 oraz prawidłowe przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej.
   
 • 27 stycznia 2020r. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe.