Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

 

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu on-line Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 20 lutego 2024 r. (wtorek), w godz. 9.00 – 12.00.

Temat spotkania: Standardy ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych, realizujących zdania zlecone przez administrację samorządową.

Program spotkania:

 1. Wprowadzenie - uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
 2. Małoletni, nieletni, młodociany – podstawy rozróżnienia.
 3. Czym są Standardy Ochrony Małoletnich?
 4. Podmioty, na których spoczywa obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.
 5. Standardy ochrony małoletnich a polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 6. Specyfika wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w organizacjach pozarządowych, realizujących zdania zlecone przez administrację samorządową.
 7. Rola i ewentualne zadania urzędników samorządowych, odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 8. Trzy rodzaje obszarów interwencji- podstawy prawne, obowiązki, działania, instytucje zawiadamiane.
 9. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 10. Zakres merytoryczny standardów:
 11. Kiedy i jak opracować standardy? Ważne terminy.
 12. Tworzenie dokumentacji oraz przegląd już istniejących dokumentów z uwzględnieniem charakteru organizacji.
 13. Omówienie przykładowych (wzorów) dokumentów:
  • zarządzenia,
  • procedury,
  • dokumenty interwencyjne.
 14. Wersja zupełna a wersja skrócona Standardów Ochrony Małoletnich.
 15. Wdrożenie procedur ochrony małoletnich – wyznaczenie osób do podejmowania określonych działań.
 16. Informowanie pracowników (personelu) i rodziców o standardach oraz upowszechnianie procedur.
 17. Monitoring i ocena podejmowanych działań - niezbędna dokumentacja.
 18. Dyskusja.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 19 lutego 2024 r. mailowo: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64.

Zgłoszonym uczestnikom, dzień przed spotkaniem, prześlę link do webinarium.

 

Z wyrazami szacunku, 

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum