Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

 

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu on-line Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 20 czerwca (czwartek), w godz. 8.30 – 11.00.

Temat spotkania: Model współpracy samorządu z NGO - jak budować efektywną współpracę lokalną?

Program spotkania:

 1. Model współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi – jak wygląda współpraca idealna?
 2. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi:
  1. Proces konsultacji programu współpracy.
  2. Zakres regulacji, ujętych w programie współpracy.
 3. Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – współpraca finansowa i niefinansowa samorządu z organizacjami pozarządowymi.
 4. Programowanie współpracy finansowej – od konkursu po zakup usług:
  1. Kiedy konkurs, a kiedy inne tryby zlecania zadań publicznych?
  2. Art. 19 a w praktyce.
  3. Art. 16 a w praktyce.
  4. Zakupy do 130 tys. zł - kiedy i jak stosować?
 5. Formy współpracy niefinansowej – jak budować realną współpracę?
  1. Ciała dialogu obywatelskiego a współpraca z NGO.
  2. Wspieranie partnerstw.
  3. Działania informacyjne – jak tworzyć sprawny system wymiany informacji?
  4. Inne formy współpracy, wymiana dobrych praktyk.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 19 czerwca 2024 r. mailowo: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64.

Zgłoszonym uczestnikom, dzień przed spotkaniem, prześlę link do webinarium.

 

Z wyrazami szacunku, 

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum