Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

 

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu on-line Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 21 września 2022r. (środa), w godz. 9.00 – 11.00.

Temat spotkania: Rozliczenie zadań realizowanych w 2022r., rezultatów i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Program spotkania:

 1. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
  • Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia).
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
  • Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
  •  Dokumentowanie rezultatów i osiągnięć.
  • Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
  • Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania. Na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Realizacja zadania w przypadku epidemii.
  • Tryb uproszczony, zlecanie zadań w trybie art. 19 a – małe granty. Sesja pytań i odpowiedzi.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania:
  • Elementy sprawozdania - sprawozdanie częściowe i końcowe.
  • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
  • Rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
  • Załączniki do sprawozdania.
 3. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 20 września 2022r. mailowo: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 783 55 53.

Zgłoszonym uczestnikom, dzień przed spotkaniem, prześlę link do webinarium.

 

Z wyrazami szacunku, 

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum