Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

 

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu on-line Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 12 maja 2022r. (czwartek), w godz. 9.00 – 11.00.

Temat spotkania: Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2022 r. - najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości proceduralne, prawne i finansowe.

Program spotkania:

  1. Bieżące problemy w realizacji i rozliczaniu zadań zleconych organizacjom pozarządowym w trybie konkursowym, małych grantów i specustawy „ukraińskiej”.
  2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie? W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?
  3. Czego wymagać i na co zwrócić szczególną uwagę w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego?
  4. W jaki sposób przepisy o dostępności wpływają na zlecanie i realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności ppiow? Skąd ciągle pojawiające się pytania i wątpliwości?

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 11 maja 2022r. mailowo: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 783 55 53.

Zgłoszonym uczestnikom, dzień przed spotkaniem, prześlę link do webinarium.

 

Z wyrazami szacunku, 

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum