Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

 

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu on-line Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 30 września 2021r. (czwartek), w godz. 9.00 – 11.00.

Temat spotkania: Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.

Program spotkania:

  1. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert?
  2. Zapisy w umowach.
  3. Kontrole spełnienia wymagań dostępności.
  4. Podział zadań ze względu na dostępność. Czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?
  5. Przepisy przejściowe, co z bieżącymi umowami?

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 29 września 2021r. mailowo: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 783 55 53.

Zgłoszonym uczestnikom, dzień przed spotkaniem, prześlę link do webinarium.

Z wyrazami szacunku, 

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum