Szanowni Państwo
Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi

 

 

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu stacjonarnym Podkarpackiego Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi, które odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 13.00 w Rzeszowie, w B&B Hotel Rzeszów Centrum, ul. Artura Grottgera 28.

Temat spotkania: Obszary współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w kontekście programowania kolejnego roku.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane przykłady dobrych praktyk w obszarze:

  • prowadzenia dialogu pomiędzy urzędem a NGO, na przykładzie Modelu Współpracy Gminy Miasto Krosno z Organizacjami Pozarządowymi,
  • współpracy niefinansowej pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi, na przykładzie partnerstw budowanych przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy w obszarze edukacji o tożsamości regionu,
  • tworzenia dobra wspólnego poprzez połączenie sił organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych na przykładzie 10–letniego programu dotacyjnego pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” oraz Programu „Działaj Lokalnie”.

Przykłady te zostaną osadzone w mechanizmach współpracy pomiędzy JST a NGO, ale też doświadczeniach i możliwościach własnych NGO, z perspektywy mniej i bardziej rozwiniętych organizacji pozarządowych.

Poruszone zostaną także wyzwania, z jakimi mierzą się strona samorządowa i pozarządowa w budowaniu kapitału społecznego. 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 20 września 2023 r. mailowo: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl lub telefonicznie: 17 862 69 64.

 

Z wyrazami szacunku, 

Małgorzata Nieroda

Koordynator Forum