Szanowni Państwo,
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Skarbników

 

Zapraszam Państwa na spotkanie w formule online, które odbędzie się w dniu 21 lipca (środa) w godzinach 10.00-13.30. Tematyka spotkania dotyczyć będzie podatku VAT – planowanych zmian w 2021.

Program:

 1. Zmiany planowane na rok 2021 r.:
  • JPK V7M – zmiany oznaczeń procedur szczególnych i GTU;
  • Faktury ustrukturyzowane;
  • Slim VAT 2 – zmiany w zakresie duplikatów faktur, faktur korygujących, terminów wystawiania faktur.
 2. Zmiany obowiązujące od stycznia 2021r.:
  • Fakturowanie – nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus;
  • Wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy;
  • Wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży – wątpliwości dotyczące m.in. organizacji konferencji, imprez integracyjnych i sprzedaży pakietów usług;
  • Wydłużenie terminu na odliczanie VAT.
 3. Paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT:
  • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;
  • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona;
  • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej;
  • JPKV7M i JPKV7K – analiza początku obowiązywania – transakcje kompleksowe a GTU, oznaczenie procedur szczególnych i GTU w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, rozliczenia z podmiotami powiązanymi; przeniesienie obrotu z kas fiskalnych do ewidencji i faktura do paragonu.
 4. Aktualne problemy:
  • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT – opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów;
  • Możliwość korekty VAT w przypadku umorzenia czynszu;
  • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru;
  • Ulga na złe długi.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 20 lipca 2021 r.  telefonicznie 17-862-69-64 lub na adres mailowy  magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

Zgłoszonym uczestnikom w dniu 20 lipca prześlę link do webinarium.

 

Z poważaniem,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator PFSk