Szanowni Państwo,
Skarbnicy gmin, miast, powiatów i województwa,

 

 

mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejną wyjazdową sesję szkoleniowo - konsultacyjną Podkarpackiego Forum Skarbników, organizowaną przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie jest kontynuacją corocznych, organizowanych pod koniec roku, dwudniowych zjazdów. Będzie ono okazją do podzielenia się w swoim gronie wiedzą i doświadczeniem z zakresu najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją skarbnicy w nadchodzącym roku. W sesji uczestniczyć też będą Skarbnicy – Członkowie Forum Skarbników z woj. lubelskiego.

Liczę, iż przybędą Państwo na nasze wydarzenie, by móc nie tylko podsumować miniony rok, ale uzyskać wiele porad i cennych wskazówek dotyczących zmieniających się przepisów prawnych na przełomie 2022/2023 roku, rozwiać wątpliwości i omówić problemy, a także pogłębić integrację pomiędzy uczestnikami naszego forum.

Tegoroczna sesja odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2023 r. w Hotelu Duo Spa w Janowie Lubelskim. Wydarzenie rozpoczyna się w czwartek, tj. 23 listopada o godz. 11.00. Pierwszego dnia będziemy rozmawiać o pełnomocnictwach i upoważnieniach, zwrócimy szczególnie uwagę na kwestie związane z kontrasygnatą i odpowiedzialnością za dyscyplinę finansów publicznych. W drugiej części porozmawiamy o udzielaniu, rozliczaniu, kontroli dotacji, z wyszczególnieniem kwestii problemowych oraz najczęstszych błędów, wątpliwości.

Drugiego dnia omówimy najistotniejsze aspekty związane z e-doręczeniami, które wejdą w życie już od 10 grudnia 2023 r. Wskażemy, z praktycznego punktu widzenia, te kwestie, na które Skarbnik jako osoba zarządzająca finansami i podatkami w jednostce powinna zwrócić szczególną uwagę. Omówimy najważniejsze zmiany w zakresie doręczeń oraz ich wpływ na pracę Skarbnika i jego wydziału.

Wątpliwości i problemy, związane z tą tematyką, będą mogli Państwo rozwiązać w gronie fachowców – Skarbników, przy udziale ekspertów.

Ufam, iż podobnie jak w ubiegłych latach, zdecydują się Państwo na uczestnictwo w spotkaniu wyjazdowym. Mam nadzieję, iż to wydarzenie stanie się dla Państwa impulsem do dalszych działań, a dzięki zdobytemu doświadczeniu, omówieniu nowych regulacji oraz prezentowanym dobrym praktykom będą mogli Państwo sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę w nadchodzącym 2024 roku.

Dołączam kartę zgłoszeniową. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 listopada.

Specjalnie dla Państwa będzie przewidziany transport grupowy na trasie Rzeszów – Janów Lubelski i z powrotem.

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą. Proszę o kontakt mailowy magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl lub telefoniczny tel. 17-862-69-64.

 

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator Forum