Szanowni Państwo,
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów woj. podkarpackiego
Członkowie Podkarpackiego Forum Skarbników

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 19 lutego (piątek) w godz. 10.00 – 13.30.
 

Temat spotkania: „Podatek Vat 2021 w JST – zmiany i aktualne problemy”.”.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Zmiany obowiązujące od stycznia 2021
  • Fakturowanie – nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus;
  • Wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy;
  • Wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży – wątpliwości dotyczące m.in. organizacji konferencji, imprez integracyjnych i sprzedaży pakietów usług;
  • Wydłużenie terminu na odliczanie VAT;
  • Zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług - podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości;
  • Rozwiązania dotyczące WIS – rozszerzenie ochrony WIS przy PKWIU oraz jej ograniczenie w przypadku nadużycia prawa;
  • Nowy okres ważności WIS;
  • Zmiany doprecyzowujące dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT – wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych;
  • Zmiany doprecyzowujące dotyczące nowego JPK_VAT.
 2. Paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT
  • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;
  • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona;
  • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej;
  • JPKV7M i JPKV7K – analiza początku obowiązywania – transakcje kompleksowe a GTU, oznaczenie procedur szczególnych i GTU w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, rozliczenia z podmiotami powiązanymi; przeniesienie obrotu z kas fiskalnych do ewidencji i faktura do paragonu.
 3. Aktualne problemy
  • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT – opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów;
  • Możliwość korekty VAT w przypadku umorzenia czynszu;
  • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 18.02.2021r. telefonicznie 17-862-69-64 lub na adres mailowy magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlę link do webinarium w dniu 18 lutego.

Z poważaniem,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator PFSk