Szanowni Państwo

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu on-line Forum, które zaplanowane jest na 16 lipca 2021 r. w godzinach 9.30 - 13.00.

Przedmiotem spotkania będzie problematyka dotycząca obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting (na tej samej co spotkanie inauguracyjne). Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 lipca 2021r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy w dniu 15 lipca link do webinarium.

Zapraszam do udziału!

Magdalena Kubik – Szczerba

Koordynator Forum