Szanowni Państwo 
Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych pt.: Praktyczne wymiary dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych.


Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności, narzuca na każdy podmiot publiczny obowiązek wdrażania dostępności informacyjno-komunikacyjnej i dostosowania sposobów, które mają na celu ułatwienie komunikacji z różnymi grupami osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowy zakres zadań został określony w art. 6 ustawy, ale w wielu miejscach wymaga on interpretacji i wsparcia w zakresie konkretnych rozwiązań, jakie powinny zostać wprowadzone w urzędach czy instytucjach. W trakcie spotkania przedstawimy doświadczenia dotyczące organizacji procesu dostępności informacyjno-komunikacyjnej w urzędzie, opowiemy o sposobach wdrażania i finansowania konkretnych rozwiązań oraz omówimy przykłady dobrych praktyk, wdrożonych w poszczególnych urzędach.
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.


Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 24 czerwca 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 24 czerwca 2022 r. link do webinarium.

 

Serdecznie zapraszam do udziału!

 

Serdecznie zapraszam do udziału!
Magdalena Kubik – Szczerba, Koordynator Forum 

 

 

Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

27 czerwca 2022 r.


09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie czerwcowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum


09.40 – 13.30 Praktyczne wymiary dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania

 

PROGRAM SPOTKANIA

 1. Dostępność informacyjno -komunikacyjna – wprowadzenie:
  • Przegląd przepisów regulujących dostępność informacyjno-komunikacyjną.
  • Minimalne wymagania, wynikające z przepisów ustawy o dostępności.
  • Odbiorcy dostępności informacyjno-komunikacyjnej - grupy osób ze szczególnymi potrzebami, doznające trudności w komunikacji.
  • Identyfikacja barier w urzędzie – przeprowadzanie audytów dostępności.
  • Praktyczne wdrażanie minimalnych wymagań wynikających z art. 6 ustawy o dostępności.
 2. Od teorii do praktyki – inspirujące rozwiązania z doświadczeń urzędów, instytucji  publicznych, sektora biznesowego w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  • Dobre praktyki, case studies, przykłady konkretnych rozwiązań.
  • ETR – tekst łatwy do czytania i zrozumienia – praktyczne wskazówki, pomocne w  przygotowaniu informacji o urzędzie.
  • Prosty język – zasady komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna w ujęciu organizacyjnym:
  • Wnioski o zapewnienie dostępności w urzędzie.
  • Organizacja dostępnych wydarzeń oraz wymogi dostępności w zamówieniach publicznych.
  • Współpraca Koordynatora dostępności z innymi pracownikami urzędu.
  • Nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników, analiza indywidualnych przypadków.