Szanowni Państwo Członkowie

Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. „Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności”, które zaplanowane jest na 28 maja 2021 r. w godzinach 09.30 – 13.30 .

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona naszym doświadczeniom w zakresie wdrażania dostępności. Podczas Forum podsumujemy dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślimy, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Poinformujemy, o działaniach, które w zakresie dostępności miały miejsce do maja oraz o tych, które są planowane w kolejnych miesiącach. Spotkanie to będzie miało charakter warsztatowy. Pragniemy, aby Państwo, jako Członkowie Forum, kontynuowali rozpoczętą podczas wcześniejszych spotkań dyskusję, dotyczącą dobrych praktyk z zakresu zapewnienia dostępności w swoich instytucjach. Już dziś zapraszamy Państwa do podzielenia się doświadczeniami, wątpliwościami oraz możliwościami ich rozwiązania. Mamy nadzieję, iż dzięki uczestnictwu w spotkaniu będą mogli Państwo odnaleźć inspirację do dalszych działań i rozwiązać problemy, z jakimi spotykacie się w swojej codziennej pracy.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting (na tej samej co poprzednie spotkania). Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 25 maja 2021 r. na adres mailowy: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy w dniu 26 maja br. link do webinarium.

Bardzo prosimy Państwa o przesyłanie swoich dobrych praktyk którymi będziecie się chcieli Państwo podzielić do dnia 14 maja br. na maila: forumkoordynatorow@frdl.org.pl

Program spotkania:

09.30 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

  • Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
  • Co nowego słychać w temacie dostępności?

10.00 – 10.30 „Dostępność po złożeniu raportu. Co przed nami?”

Wystąpienie przedstawiające w pigułce kwestie dostępności po 31 marca, zobrazowanie tego, co wydarzyło się w sprawach dostępności, najważniejszych elementów wprowadzania dostępności w organizacji, wskazujące, że proces zapewniania dostępności nie kończy się na jednorazowych działaniach a jest procesem ciągłym, potrzebującym planowania i sprawnej koordynacji.

10.30 – 10.50 „Doświadczenia w zakresie wdrażania dostępności - Fundacja Aktywizacja na rzecz dostępności - realizowane projekty, dobre praktyki.”

10.50 – 11.20 „Otwarty Pracodawca – osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscu pracy”

11.20 – 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 13.30 Dobre praktyki w zakresie wdrażania dostępności:

  • Raport o stanie dostępności - co dalej z dostępnością w instytucji?

Plany działania na rzecz poprawy dostępności. Jak należy je przygotować? Kto przygotowuje plan a kto odpowiada za jego wdrożenie? Monitoring realizacji i aktualizacja.

  • Rola koordynatora ds. dostępności w jednostce. Koordynator a zespół.

Czy lepiej mieć jednego koordynatora czy powołać zespół? Koordynator urzędu, a jednostki podległe.

  • Dostępność architektoniczna.

Analiza zastosowanych praktyk w zakresie minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej. Dobre praktyki w zakresie zapewnienia wolnych od barier przestrzeni.

  • Dostępność komunikacyjno – informacyjna.

Analiza przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia tego rodzaju dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi klienta zewnętrznego ze szczególnymi potrzebami.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!