Szanowni Państwo 
Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. Tworzenie planu zapewniania dostępności oraz Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami, które zaplanowane jest 10 grudnia 2021r. w godzinach 9.30 – 14.00 .

Podczas grudniowego Forum omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem i monitorowaniem wdrażania planów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewakuacją.

 

Wobec powyższego na zbliżającym się Forum poruszone zostaną zagadnienia, które pozwolą na zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jak przygotować plan zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
  • Jakich narzędzi audytowych należy użyć do przygotowania planu?
  • Jak rozpisać plan i jak właściwie monitorować jego wdrażanie?
  • Jak zaplanować proces ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami?
  • Jak stworzyć podstawową procedurę ewakuacji? Na co zwrócić szczególną uwagę?
  • Jak ująć temat ewakuacji w planie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzeb?

 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 grudnia 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora z danego województwa lub maila Forum Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 7 grudnia link do webinarium.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Serdecznie zapraszam do udziału!
Magdalena Kubik – Szczerba, Koordynator Forum