Szanowni Państwo, 

Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, które odbędzie się 26 marca (wtorek) w godz. 10:00-13:30

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w Hotelu B&B przy ul. Grottgera 28 w Rzeszowie.

Temat spotkania: Profesjonalizacja wykonywania czynności IOD. Plan pracy i regulamin IOD.

1. Obowiązki IOD wynikające z art. 39 rozporządzenia ogólnego w świetle zasady rozliczalności.
a) zadania IOD w świetle przepisów art. 39,
b) stanowisko NCIL w zakresie kompetencji IOD.
2. Analiza środowiska działania inspektora ochrony danych. 
3. Planowanie pracy IOD – roczny plan pracy. 
4. Zasada rozliczalności.
5. Dokumenty administratora pozwalające na wykazywanie się zasada rozliczalności.

a) badanie kompetencji IOD przed wyznaczeniem,
b) badanie konfliktu interesów wobec wyznaczanie IOD do innych czynności,
c) wykazywanie się wiedzą i doświadczeniem przez IOD. 
d) oświadczenie o kompetencjach IOD. 
6. Zespół IOD jako gwarant skutecznej ochrony danych.
7. Analiza procesów przetwarzania danych – bieżąca wymiana informacji.
8. Sprawdzenia wykonywane przez IOD i ich dokumentowanie jako element rozliczalności. 
a) współpraca z komórkami IT, 
b) regulamin pracy IOD,
c) planowanie pracy IOD,
d) plan audytów,
e) plan szkoleń,
9. Planowanie audytów i ich dokumentowanie. Audytowanie podmiotów przetwarzających.
10. Dokumentowanie czynności IOD.

a) Sprawdzenia,
b) Audyty,
c) Stanowiska. 

Proszę o potwierdzenie obecności do 22 marca 2024r. mailowo na adres joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

 

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum