Szanowni Państwo, 

Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek organizacyjnych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, które odbędzie się 2 lipca  (wtorek) w godz. 9:00-12:00 tym razem online.

Temat spotkania: „Kontrola administratora nad podmiotem przetwarzającym”.

 

1. Co właściwie powinien kontrolować administrator?

2. Jak kontrolować podmiot przetwarzający i na jakich etapach?

3. Weryfikacja podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem tzw. przymusowych powierzeń

4. Spór o wzór umowy powierzenia – czy administrator powinien za wszelką cenę dążyć do zawarcia umowy na własnym wzorze?

5. Umowa (prawie) o niczym – dlaczego umowy wielokrotnie nie mają praktycznego wymiaru?

6. Paradoksy natychmiastowego rozwiązania umowy

7. Współpraca – czy za wszelką cenę wszystko dokumentować?

8. Czy każde udostępnienie danych osobowych to powierzenie, czy każde powierzenie to udostępnienie?

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 1 lipca 2024r. mailowo na adres joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

 

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum