Plan równości płci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Plan został przyjęty przez Zarząd FRDL w dniu 14 kwietnia 2022 r.