• 12 lutego 2021r. Weryfikacja planów zapewnienia dostępności oraz raport o stanie dostępności - pierwsze spotkanie, inaugurujące działalność Forum