• 25 maja 2022r. Konferencja Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych.
   
 • 18 marca 2022r. Plany działania w kontekście zapewniania dostępności. Aktualizacja, wnioski na przyszłość. Dobre praktyki dotyczące zastosowania praktycznych sposobów, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności architektonicznej i komunikacyjnej. Wskazanie najczęstszych problemów, wynikających z doświadczeń audytowych i przedstawienie propozycji rozwiązań.
   
 • 11 lutego 2022r. Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją.
   
 • 10 grudnia 2021r. Tworzenie planu zapewniania dostępności oraz Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami.
   
 • 5 listopada 2021r. Zapewnienie dostępności w zamówieniach publicznych oraz praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1 w dokumentach przygotowywanych w formatach MS Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej.
   
 • 17 września 2021r. Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna.
   
 • 16 lipca 2021r. Obowiązki jst wynikające ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 • 18 czerwca 2021r. Zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
   
 • 28 maja 2021r. Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności.
   
 • 5 marca 2021r. Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu.
   
 • 12 lutego 2021r. Weryfikacja planów zapewnienia dostępności oraz raport o stanie dostępności - pierwsze spotkanie, inaugurujące działalność Forum