Podkarpackie Forum Urzędów Stanu Cywilnego działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od 23 stycznia 2013r. Obecnie zrzesza 40 kierowników i zastępców kierowników USC z województwa podkarpackiego. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków przyjęto Statut oraz wybrano 5- osobowy Zarząd Forum.

Spotkania odbywają się 3 razy w kwartale z przerwą wakacyjną. Na każdym ze spotkań zaproszony gość, ekspert w danej dziedzinie, przedstawia wybrany przez członków temat dotyczący zmian w przepisach oraz aspektów praktycznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz w roku konferencji dla Członków Forum, które oprócz walorów szkoleniowych stwarzają okazję do nawiązywania osobistych kontaktów wśród kierowników USC województwa podkarpackiego.