Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021r. (środa) w godz. 9:00-12:00. Temat spotkania: Egzekucja wynagrodzenia za pracę”.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Podstawy prawne egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 2. Co to jest tytuł wykonawczy?
 3. Zajęcie wynagrodzenia za pracę - zasady ogólne
 4. Czym skutkuje zajęcie wynagrodzenia za pracę dla pracodawcy?
 5. Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
 6. Ochrona wynagrodzenia za pracę
  1. Kwota wolna od potrąceń wynagrodzenia za pracę
  2. Premia uznaniowa, czy komornik może ją zająć?
  3. Kwota wolna od potrąceń, a część etatu
  4. Kwota wolna od potrąceń, a umowa zlecenia
  5. Potrącenie z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i odrębności związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych
 7. Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku zbiegu egzekucji, w tym z uwzględnieniem zmienionych zasad rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę?
 8. Odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
 9. Zapis w świadectwie pracy dotyczący informacji o zajęciu wynagrodzenia za pracę
 10. Wybrane orzecznictwo.

 

Joanna Kulas

Koordynator Forum