Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych w formule online

Tematem spotkania będą Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.”.

Termin spotkania: 9 grudnia 2021r. (czwartek) w godzinach: 9:00-12:00

Program spotkania:

 1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
 2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
 3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
 4. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
 5. Jak ustalić okres zasiłkowy? Jakie zmiany w zakresie ustalania okresu zasiłkowego zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 r.
 6. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
 7. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
 8. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
 9. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
 10. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 11. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
 12. Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych? Jaki procent świadczenia przysługuje po zmianie za czas pobytu w szpitalu?
 13. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
 14. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
 15. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego? Jak zmiana przepisów wpływa na ustalenie nowej podstawy zasiłku chorobowego?
 16. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 17. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
 18. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia – zmiany od 1 stycznia 2022 r.
 19. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Ze względów organizacyjnych proszę o mailowe potwierdzenie  obecności joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl  do 8 grudnia 2021.  

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum