Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Spotkanie odbędzie się 19.05.2022r. (czwartek), w Rzeszowie w Hotelu B&B ul. Grottgera 28 (naprzeciw dworca PKP), w godzinach: 10:00-13:30.

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi wokół hotelu wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://rzeszow.naszemiasto.pl/sprawdz-jak-od-5-maja-zmieni-sie-organizacja-ruchu-wokol/ar/c4-8796715

 

Tematem spotkania będzie Czas pracy ze szczególnym uwzględnieniem systemów i rozkładów czasu pracy”.

Program spotkania:

1. Treść i źródło rozkładów czasu pracy pracowników.

2. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.

3. Problematyka nadpracowania/niedopracowania wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym przy równoważnym systemie czasu pracy.

4. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.

5. Celowość i zasady różnicowania systemów czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem treści regulaminu pracy.

6. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: tzw. ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów.

7. Praca ponadwymiarowa pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

8. Stwierdzane przez inspektora pracy uchybienia a możliwość nałożenia grzywny na osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów o czasie pracy.

9. Zakres kontroli PIP w obszarze czasu pracy.

 

Proszę o mailowe potwierdzenie  obecności joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl  do 17 maja 2022r.  

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum