Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Spotkanie odbędzie się 6.09.2022r. (wtorek), w Rzeszowie w Hotelu B&B ul. Grottgera 28 (naprzeciw dworca PKP), w godzinach: 10:00-13:30.

W związku z pracami drogowymi wokół hotelu wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://rzeszow.naszemiasto.pl/sprawdz-jak-od-5-maja-zmieni-sie-organizacja-ruchu-wokol/ar/c4-8796715

Tematem spotkania będą AKTA OSOBOWE/DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA/ZFŚS – po kontroli PIP i ZUS"

Program spotkania:

I. AKTA OSOBOWE/DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA/ZFŚS – po kontroli PIP i ZUS:

- ZUS ZUA I ZUS ZZA– kody wykonywanego zawodu!!!

- ZUS DRA I RCA – zmiany w drukach rozliczeniowych!!!

- zmiany w aktach osobowych: część d akt osobowych – zmiana od 01.01.2019r., czy dokładać każdemu pracownikowi część d???

- nowy okres przechowywania: 10 albo 50 lat, forma elektroniczna, ZUS jako organ przechowujący, brak obowiązku wystawiania ZUS RP-7/czy wystawiać????, zmiany W ZUS ZUA, ZUS ZWUA, raporty informacyjne,

- dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – 01.01.2019r. - czy zakładać odrębne teczki/skoroszyty? Jak to prowadzić????

- nowa informacja o warunkach zatrudnienia – w związku z dyrektywą work balance!!!

- zmiany w okresie próbnym – 1, 2, 3 miesiące – zasady zawierania,

- czas określony: przyczyna wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, powiadomienie związków o zamiarze wypowiedzenia!!!!

- nowe rodzaje urlopów w związku z dyrektywą: opiekuńczy, związany z siłą wyższą, zmiany w ojcowskim!!!!

- data zawarcia umowy o pracę/a dzień rozpoczęcia pracy????

- świadectwa pracy – kary za nieterminowe wydanie świadectwa pracy/błędy w wystawianiu/kontrole pip,

- zakresy obowiązków dla pracowników – a kontrole pip? Ostatni punkt zakresu!!!!

- czas pracy: pip kontroluje listy obecności w oparciu o ochronę danych osobowych – nowe zasady prowadzenia list obecności!!!

- czas pracy: wyjścia prywatne po zmianach/a RODO!!! Nowe druki wniosków!!!!

- czas pracy: PIP kontroluje wyjścia prywatne – nadgodziny po kontroli!!! Konieczność: nowe wnioski o wyjście i o odpracowanie/wywalić „zeszyty” wyjść!!!!

- PIP kontroluje regulamin pracy - pod kątem: ochrona kobiet w ciąży i karmiących – nowy wykaz prac zabronionych od 01.05.2017r.!

- nowe stanowisko PIP: czy można pozbawić emerytów prawa do „wczasów pod gruszą”???

- RODO: nowy katalog danych od ubiegającego się o zatrudnienie i od pracownika/obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych?

- RODO: dokumentacja przy ZFŚS – zaświadczenia z US lub PIT-Y do wglądu/celem kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń o dochodzie,

- RODO: obowiązek przeglądu/corocznego dokumentacji przy ZFŚS!

- dokumentacja ZFŚS – obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia do jej przetwarzania,

- PIP porównuje umowę zlecenia z umową o pracę/zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi!!!!Umowa zlecenia po kontroli PIP/kara od 1000zł – 30 000zł, stawka godzinowa, zlecenia ze studentami, składki ZUS od zleceń, szkolenia bhp i badania lekarskie zleceniobiorców/obowiązek?

- umowa o pracę przed dopuszczeniem do pracy: nowe zasady dokumentowania zatrudniania pracownika od 01.09.2016r. - w świetle kontroli pip.

 

Proszę o mailowe potwierdzenie  obecności joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl  do 2 września 2022r.  

 

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum