• Pani Kinga Lada – Urząd Miejski w Dębicy, Przewodnicząca Zarządu Forum
  • Pani Zofia Berłowska – Urząd Gminy Krasne, Wiceprzewodnicząca Zarządu Forum
  • Pan Tadeusz Trojnar – Urząd Gminy Markowa, Wiceprzewodniczący Zarządu Forum