Szanowni Państwo,
Członkowie Podkarpackiego Forum Sekretarzy

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Sekretarzy, które odbędzie się w dniu 14 lipca (czwartek) w godz. 10.00 -13.30 w Rzeszowie w Hotelu BB Rzeszów ul. Grottgera 28.

 

Temat spotkania: planowane zmiany oraz najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza – czyli, co Sekretarz powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach w Kodeksie pracy. Celem spotkania jest przekazanie Sekretarzom, jako osobom odpowiedzialnym za nadzór nad kadrami w jednostce, podstawowych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy w praktyce.

 

Tematyka spotkania będzie uwzględniała zmiany związane z wdrożeniem dyrektyw w sprawie:

 • przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152);
 • równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158);
 • ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (2019/1937).

 

Szczegółowy program spotkania:

 1. Jakie są planowane zmiany w zakresie umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony? (Nowość!)
 2. Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 Kp), czyli informacji o warunkach zatrudnienia? (Nowość!)
 3. Jakie wymogi informacyjne spoczywać będą na pracodawcy w związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (nr 2019/1152) (Nowość!)
 4. Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych? (Nowość!)
 5. Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych? (Nowość!)
 6. W jaki sposób zmiana reguł ustalania okresu zasiłkowego wpłynęła na długość okresu ochrony przed zwolnieniem w trybie art. 53 Kp? (Nowość!)
 7. Z ilu dni i godzin opieki będzie mógł korzystać pracownik z tytułu opieki na dziecko w wieku do lat 14 po wdrożeniu dyrektywy nr 2019/1158 (projekt zmian do Kp)?
 8. Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowoduje wdrożenie dyrektywy nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (projekt zmian do Kp)?
 9. Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice (projekt zmian do Kp)?
 10. Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do Kodeksu pracy? (projekt zmian do Kp)
 11. Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obecność narkotyków i innych podobnie działających substancji (projekt zmian do Kp)?
 12. Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy (projekt zmian do KP)?
 13. Czy po okresie pandemii koronawirusa pracodawca będzie mógł wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej – praca zdalna nadzwyczajna (projekt zmian do Kp)?
 14. Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna - na wniosek pracownika (projekt zmian do Kp)?
 15. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów? (Nowość!)
 16. Do kogo i w jakich sytuacjach (zakres podmiotowy i przedmiotowy) ma zastosowanie ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? (Nowość!)
 17. Jak przedstawiają się ogólne założenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? (Nowość!)
 18. Czy pracownik świadczący pracę zdalnie może ją wykonywać poza miejscem zamieszkania, czy musi informować pracodawcę o okresowej zmianie miejsca pobytu?
 19. Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?
 20. Na jakich zasadach udzielane są zwolnienia od pracy dla dawców krwi i osocza w okresie pandemii koronawirusa?
 21. Czy pracownik może odmówić poddania się badaniom profilaktycznym w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
 22. W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?
 23. Czy nieprzeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych lub szkoleń BHP z uwagi na ich zawieszenie w okresie pandemii koronawirusa może zostać uznane za zewnętrzną przyczynę wypadku pracy?
 24. Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 25. Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 13 lipca 2022 r. telefonicznie 17-862-69-64 lub mailowo magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

Z wyrazami szacunku, 

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator Forum