Szanowni Państwo,
Członkowie Podkarpackiego Forum Sekretarzy

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Sekretarzy, które odbędzie się w dniu 1 lutego (środa) w godz. 10.00 - 13.30 w Rzeszowie w Hotelu BB Rzeszów ul. Grottgera 28.

 

Temat spotkania: Fundusze UE dla samorządów z województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem KPO.

 

Szczegółowy program spotkania:

 1. Cele polityk UE i zasady programowania.
 2. Budżet na lata 2021-2027:
  • Wieloletnie Ramy Finansowe,
  • Next Generation – środki na odbudowę.
 3. Podstawy prawne realizacji programów w latach 2021-2027.
 4. Krajowy Plan Odbudowy:
  • komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • komponent C Transformacja cyfrowa,
  • komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • komponent E Zielona, inteligentna mobilność,
  • komponent F Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
  • kamienie milowe wyznaczone w KPOiZO,
  • linia demarkacyjna pomiędzy KPOiZO oraz Programami Operacyjnymi Polityki Spójności.
 5. Programy Operacyjne na lata 2021-2027:
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko,
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,
  • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027:
   • priorytety finansowane z EFRR,
   • priorytety finansowane z EFS+.
 6. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 31 stycznia 2023 r. telefonicznie 17-862-69-64 lub mailowo magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

Z wyrazami szacunku, 

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator Forum