Szanowni Państwo,

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów woj. podkarpackiego

Członkowie Podkarpackiego Forum Sekretarzy

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum Sekretarzy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca (wtorek) w godz. 10.00 - 13.00 w Rzeszowie w Hotelu BB, ul. Grottgera 28.

 

Temat spotkania: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze z perspektywy Sekretarza

 

Szczegółowy program spotkania:

1. Omówienie roli Sekretarza urzędu w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 
2. Dane osobowe, których można żądać od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie:

- dokumenty potwierdzające dane osobowe, które mogą być żądane w procedurze naboru, 
- problemy praktyczne związane z zakresem danych i sposobem ich pozyskiwania oraz potwierdzania 
3. Nabór na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze – praktyczne problemy, 
- wymogi formalne ogłoszenia o naborze
- czy można nie tworzyć opisu stanowiska pracy? 
- możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym 
- dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, w jakich przypadkach kandydaci zwolnieni są z obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego 
- preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu – obowiązkowe klauzule w treści ogłoszenia o naborze 
- jak prawidłowo sformułować ogłoszenie o naborze, by nie narazić się na zarzut dyskryminacji 
- rodzaje dokumentów i termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy, 
- charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie, 
- informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, przykładowe uzasadnienia dokonanego wyboru 
- termin publikacji, nierozstrzygnięcie naboru, czy można unieważnić nabór
- sankcje w przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących procedury naboru. 

4. Odpowiedzi na pytania Uczestników 
 

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 24 czerwca 2024 r. telefonicznie 17-862-69-64 lub mailowo magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

 

Z poważaniem,

 

 

Magdalena Kubik-Szczerba,

Koordynator PFSE