Szanowni Państwo,
Członkowie Podkarpackiego Forum Sekretarzy

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Sekretarzy w formule online, które odbędzie się w dniu 4 maja 2021r. (wtorek) w godzinach 10.00 - 13.00Spotkanie odbędzie się wyjątkowo na platformie szkoleniowej click meeting.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie strategii rozwoju gminy wg nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Prowadzącym spotkanie będzie Pan Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL MISTIA i FRDL POST, ekspert w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w jst, NGO i PES. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. Ekspert w zakresie współpracy rozwojowej, realizator projektów dla krajów Partnerstwa Wschodniego i innych w fazie transformacji. Współautor publikacji z tego zakresu.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Główne przesłanki aktualizacji / budowy strategii rozwoju jst.
 2. Wytyczne proceduralne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw:
  1. Uchwała Rady Gminy określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji;
  2. Tryb i metody konsultacji dokumentów strategicznych wg nowelizacji ustawy;
  3. Procedura opiniowania strategii rozwoju gminy.
  4. Strategia a dokumenty planowania przestrzennego
 3. Wytyczne merytoryczne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  1. Konstruowanie strategii rozwoju gmin etapy prac, elementy procesu;
  2. Różnice w stosunku do prac nad dokumentami strategicznym sprzed wprowadzenia nowelizacji ustawy.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu Forum należy dokonać rejestracji pod linkiem przesłanym do Państwa w wiadomości mailowej.

Po dokonaniu rejestracji, przez podanie imienia, nazwiska, instytucji i adresu mailowego, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji z adresu no-reply@clickmeeting.com.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Do godziny 10.00 znajdą się Państwo w tzw. poczekalni, wirtualny pokój będzie aktywny tuż przed samą 10.00.

W przypadku problemów z połączeniem lub jakichkolwiek niejasności proszę o telefon-  17 862 69 64.

Z wyrazami szacunku, 

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator Forum