Podkarpackie Forum Skarbników działa przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego od 28 października 2011r. Obecnie zrzesza 89 skarbników gmin, miast, powiatów i województwa z Podkarpacia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków przyjęto Statut oraz wybrano 5- osobowy Zarząd Forum.

Spotkania odbywają się 3 razy w kwartale z przerwą wakacyjną. Na każdym ze spotkań zaproszony gość, ekspert w danej dziedzinie, przedstawia wybrany przez członków temat dotyczący gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz inicjuje dyskusje, pomagając rozwiązać związane z nim problemy i wątpliwości.

Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz w roku konferencji oraz sesji szkoleniowo-konsultacyjnej dla Członków Forum, które oprócz walorów konsultacyjnych stwarzają okazję do integracji środowiska skarbników.