• 21 czerwca 2022r. Sprawozdawczość budżetowa i z zakresu operacji finansowych jst i jej jednostek podległych za I półrocze 2022r.
   
 • 10-11 maja 2022r. IV Krajowy Kongres Forów Skarbników.
   
 • 21 kwietnia 2022r. Jak optymalizować wydatki na oświatę? Finansowanie dzieci z Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach.
   
 • 4 kwietnia 2022r. Bieżące kwestie problemowe z zakresu rachunkowości i budżetu jst dotyczące rejestru umów, finansowania OSP i procesu wsparcia uchodźców z Ukrainy na bazie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
   
 • 28 marca 2022r. Szczególne rozwiązania podatkowe i prawne, dedykowane uchodźcom z Ukrainy.
   
 • 21 lutego 2022r. Podatek VAT a kwestie opodatkowania  transakcji dotyczących prawa użytkowania wieczystego.
   
 • 26 stycznia 2021r. Compliance i walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Obowiązki organów JST jako jednostek współpracujących w kontekście prania pieniędzy, najnowsze wytyczne antykorupcyjne dla administracji.
   
 • 14 grudnia 2021r. Polski Ład a budżety samorządów. Szanse i zagrożenia. Jak znaleźć środki na wkłady własne do planowanych inwestycji?
   
 • 23 listopada 2021r. Zmiany w podatku VAT 2021/2022r.
   
 • 12 października 2021r., Klasyfikacja budżetowa po zmianach. Nowości. Problemy.
   
 • 20 września 2021r. Elektroniczne tytuły wykonawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021r. Aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie TW do organów egzekucyjnych. Prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego, istotne zmiany w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych.
   
 • 21 lipca 2021r. Podatek VAT – planowane zmiany w 2021r.
   
 • 24 czerwca 2021r. Praktyczne sposoby na obniżenie wydatków bieżących i poprawę nadwyżek operacyjnych w jst.
   
 • 15 czerwca 2021r. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla jst oraz inne istotne kwestie związane z rachunkowością i ewidencją budżetu jst.
   
 • 29 kwietnia 2021r. Skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności.
   
 • 29 marca 2021r. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jst i jej jednostek podległych za I kwartał 2021 r.
   
 • 19 lutego 2021r. Podatek Vat 2021 w JST – zmiany i aktualne problemy.
   
 • 25 stycznia 2021r. Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w jst.
   
 • 16 grudnia 2020r. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego.
   
 • 26 listopada 2020r. Finansowanie zadań oświatowych dla Skarbników.
   
 • 27 października 2020r. WPF w świetle ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
   
 • 29 września 2020r. Egzekucja podatków w gminach po 30 lipca 2020 roku.
   
 • 16 lipca 2020r. Inwentaryzacja w JST i jej jednostkach podległych.
   
 • 29 maja 2020r. Umorzenie należności cywilnoprawnej, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców w dobie rozwiązań antykryzysowych, schematy podatkowe.
   
 • 14 maja 2020r. Wpływ załamania gospodarczego związanego z COVID-19 na finanse, sytuację zadłużeniową i płynnościową JST.
   
 • 8 kwietnia 2020r.Tarcza antykryzysowa (COVID-19) - najważniejsze informacje dla skarbnika. Omówienie aspektów prawno – podatkowych – VAT, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
   
 • 31 marca 2020r. Raport o stanie gminy/powiatu w ujęciu finansowym. Najczęstsze problemy w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych.
   
 • 28 lutego 2020r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok wraz ze sporządzeniem informacji dodatkowej.
   
 • 27 stycznia 2020r. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z uwzględnieniem pozycji prawnej i zadań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Najnowsze - obowiązujące i projektowane - zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.