• 29 marca 2021r. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jst i jej jednostek podległych za I kwartał 2021 r.
   
 • 19 lutego 2021r. Podatek Vat 2021 w JST – zmiany i aktualne problemy.
   
 • 25 stycznia 2021r. Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w jst.
   
 • 16 grudnia 2020r. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego.
   
 • 26 listopada 2020r. Finansowanie zadań oświatowych dla Skarbników.
   
 • 27 października 2020r. WPF w świetle ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
   
 • 29 września 2020r. Egzekucja podatków w gminach po 30 lipca 2020 roku.
   
 • 16 lipca 2020r. Inwentaryzacja w JST i jej jednostkach podległych.
   
 • 29 maja 2020r. Umorzenie należności cywilnoprawnej, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców w dobie rozwiązań antykryzysowych, schematy podatkowe.
   
 • 14 maja 2020r. Wpływ załamania gospodarczego związanego z COVID-19 na finanse, sytuację zadłużeniową i płynnościową JST.
   
 • 8 kwietnia 2020r.Tarcza antykryzysowa (COVID-19) - najważniejsze informacje dla skarbnika. Omówienie aspektów prawno – podatkowych – VAT, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
   
 • 31 marca 2020r. Raport o stanie gminy/powiatu w ujęciu finansowym. Najczęstsze problemy w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek podległych.
   
 • 28 lutego 2020r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok wraz ze sporządzeniem informacji dodatkowej.
   
 • 27 stycznia 2020r. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z uwzględnieniem pozycji prawnej i zadań wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Najnowsze - obowiązujące i projektowane - zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.