• 14.03.2022r. Kpa i e-doręczenia po zmianach - najważniejsze kwestie. Istotne zmiany prawne dotyczące sygnalistów i Centralnego Rejestru Umów – zarys najistotniejszych zagadnień dla kierowników jednostek, w tym także kierowników USC.
   
 • 28.02.2022r. Uznawanie orzeczeń zagranicznych.
   
 • 20.12.2021r. Testament alograficzny.
   
 • 26.11.2021r. Testament alograficzny.
   
 • 30.09.2021r. Wybrane czynności kierownika urzędu stanu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa obcego.
   
 • 29 czerwca 2021r. Zmiany w przypisach prawa w zakresie procesów rejestracji stanu cywilnego oraz wpisywanie orzeczeń sądów zagranicznych do aktów stanu cywilnego.
   
 • 26 marca 2021r. Zasady udostępniania danych z rejestrów ludności.
   
 • 18 lutego 2021r. Nowe obowiązki kierownika USC.
   
 • 17 grudnia 2020r. Stosowanie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego w praktyce.
   
 • 26 października 2020r. Zasady oraz standardy dostępności w obsłudze klienta w USC.
   
 • 1 października 2020r. Kodeks postępowania administracyjnego – praktyka stosowania dla pracowników USC.
   
 • 8 czerwca 2020r. Zasady legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych oraz uznawania skuteczności obcych orzeczeń w sprawach cywilnych.
   
 • 29 kwietnia 2020r. USC w stanie epidemii.
   
 • 23 marca 2020r.  Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz innych czynności kierownika USC oraz nowych obowiązków kierownika USC i innych wybranych zagadnień z zakresu rejestracji stanu cywilnego.