• 18 lutego 2021r. Nowe obowiązki kierownika USC
 • 17 grudnia 2020r. Stosowanie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego w praktyce.
   
 • 26 października 2020r. Zasady oraz standardy dostępności w obsłudze klienta w USC.
   
 • 1 października 2020r. Kodeks postępowania administracyjnego – praktyka stosowania dla pracowników USC.
   
 • 8 czerwca 2020r. Zasady legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych oraz uznawania skuteczności obcych orzeczeń w sprawach cywilnych.
   
 • 29 kwietnia 2020r. USC w stanie epidemii.
   
 • 23 marca 2020r.  Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz innych czynności kierownika USC oraz nowych obowiązków kierownika USC i innych wybranych zagadnień z zakresu rejestracji stanu cywilnego.