Podkarpackie Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi zrzesza pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem Forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. 

Spotkania odbywają się cyklicznie. Do udziału w spotkaniach Forum zapraszani są eksperci, którzy rozstrzygają wątpliwe kwestie, interpretują przepisy i proponują najlepsze rozwiązania różnych problemów prawnych i organizacyjnych.

Spotkania Forum są również okazją do integracji pracowników współpracujących z organizacjami pozarządowymi na terenie całego województwa podkarpackiego.

Spotkanie inaugurujące Forum odbyło się 3 czerwca 2015r.