• Pan Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla, Prezes Zarządu
  • Pan Tomasz Matuszewski – Burmistrz Miasta Sanoka, Wiceprezes Zarządu
  • Pan Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica, Członek Zarządu
  • Pan Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej, Członek Zarządu
  • Pan Rafał Papciak – Wójt Gminy Brzyska, Członek Zarządu
  • Pan Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, Członek Zarządu.