Rzeszów, 20.06.2024 r.

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy ośrodków kultury województwa podkarpackiego oraz wydziałów kultury urzędów gmin i miast

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kultury, które odbędzie się 13 września 2024 r. (piątek) w godzinach: 10:00-13:30 w Rzeszowie, w sali konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, ul. Kolejowa 1 - budynek Center Park (III piętro, wejście od strony ul. Żeromskiego)

Spotkanie to będzie adresowane do członków Podkarpackiego Forum Kultury.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Podkarpackiego Forum Kultury, proszony jest o wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego:

Wysokość składki członkowskiej w 2024 r. wynosi: 320 zł netto + 23% VAT za kwartał.

Temat spotkania: „Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i majątkowa w Instytucjach Kultury – wybrane zagadnienia”.

Na spotkaniu prowadząca w sposób praktyczny wskaże na zagadnienia rachunkowe, gospodarkę finansową i majątkową mającą wpływ na działalność Instytucji Kultury.

Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wychodząc naprzeciw uczestnikom - w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Ekspertem na spotkaniu będzie wieloletnia praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych (w tym : aktualnej dla Instytucji Kultury z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program spotkania będzie obejmował następujące zagadnienia:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - w tym:
1) plany finansowe Instytucji Kultury- problemy.
2. Omówienie wybranych zagadnień :
1) Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), darowizny, sponsoring, kary - schematy księgowań z wyjaśnieniami.
2) Fundusze w Instytucji Kultury. 
3. Należności, zobowiązania oraz odsetki- wycena i windykacja:
1) aktualizacja należności  i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
2) naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową- zmiany),
3) ustalanie  rekompensat:  40,70 i 100 EURO  od opóźnionych wpłat.
4. Ewidencja księgowa  materiałów - konto 310, (w tym: materiałów bibliotecznych - konto 014 ), towarów - konto 330 , wyrobów gotowych, wydawnictw- konta”5”, konto 600, muzealiów - konto 016, oraz pozostałych - konto 018)-  oraz  ich  odpisy aktualizacyjne.
5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne:
1. Źródła ich finansowania oraz  ujęcie i ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -  po zmianach;
2. Środki trwałe - ich przyporządkowanie  do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja;
3. Wartości niematerialne i prawne -  system OEM, BOX;
 

Podkarpackie Forum Kultury jest platformą współpracy i integracji dyrektorów, kierowników, pracowników ośrodków kultury, samorządowców zajmujących się sprawami kultury, pracowników sektora kultury, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez nasz ośrodek spotkaniach, konferencjach. Służy ono profesjonalizacji oraz integracji tej grupy zawodowej. Stanie się przestrzenią do dyskusji na temat najbardziej dotkliwych problemów sektora kultury oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań.

 

Proszę o mailowe potwierdzenie obecności na adres monika.wedrychowicz@frdl.rzeszow.pl lub post@frdl.rzeszow.pl  do 30 sierpnia 2024 r.  

 

Z poważaniem,

Monika Wędrychowicz

Koordynator Forum