Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy ośrodków kultury województwa podkarpackiego oraz wydziałów kultury urzędów gmin i miast

 

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu inaugurującym Podkarpackie Forum Kultury, które odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek), w godz. 10:00 – 14:00 w Hotelu B&B w Rzeszowie, przy ul. Artura Grottgera 28 (naprzeciwko Dworca PKP).

Tematem przewodnim spotkania będzie nowelizacja Kodeksu pracy i jej wpływ na aktualizację dokumentacji w samorządowych instytucjach kultury. 

W załączeniu przesyłam Państwu szczegółowy program spotkania.

Podkarpackie Forum Kultury będzie platformą współpracy i integracji dyrektorów, kierowników, pracowników ośrodków kultury, samorządowców zajmujących się sprawami kultury, pracowników sektora kultury, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez nasz ośrodek spotkaniach, konferencjach. Będzie służyło profesjonalizacji oraz integracji tej grupy zawodowej. Stanie się przestrzenią do dyskusji na temat najbardziej dotkliwych problemów sektora kultury oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań.

Członkostwo w Forum nabywa się poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Podkarpackiego Forum Kultury (w załączeniu) potwierdzonej przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji delegującej i wydelegowania pracownika do udziału w pracach Forum, wraz z dyspozycją wpłacania składki kwartalnej w wysokości 320 zł netto (+23% VAT) ze środków instytucji delegującej.

W ramach składki członkowskiej, dwa razy w kwartale, będą odbywać się spotkania tematyczne. Tematy spotkań będą przygotowywane w odpowiedzi na sugestie i aktualne potrzeby zgłaszane przez członków Forum.

Podkarpackie Forum Kultury zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach członkowskich.

UWAGA! Spotkanie 29.05.2023 r. jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. Udział w nim nie zobowiązuje do złożenia deklaracji członkowskiej. Jednak już dziś zapraszamy Państwa do zapisu i aktywnego współtworzenia tej niezwykłej platformy współpracy, dedykowanej Państwu.

Ze względów organizacyjnych, proszę o przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu na dołączonej karcie zgłoszeniowej do 24 maja br. na adres ewa.jopkiewicz@frdl.rzeszow.pl.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny 17-862-64-69.

 

Z wyrazami szacunku,

 

 Ewa Jopkiewicz

 Koordynator Podkarpackiego Forum Kultury