Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy ośrodków kultury województwa podkarpackiego oraz wydziałów kultury urzędów gmin i miast

 

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Kultury, które odbędzie się 21 marca 2024 r. (czwartek) w godzinach: 10:00-13:30 w Rzeszowie, w Hotelu B&B (ul. Grottgera 28).

 

Spotkanie to będzie adresowane do członków Podkarpackiego Forum Kultury.

 

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Podkarpackiego Forum Kultury, proszony jest o wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego:

 

Wysokość składki członkowskiej w 2024 r. będzie wynosiła: 320 zł netto + 23% VAT za kwartał.

 

Temat spotkania: „Dostępność w instytucjach kultury”.

 

Ekspertem na spotkaniu będzie psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, budowania zespołu, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Mediator, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, projektów miękkich dotyczących zwalczania nierówności, wykluczenia społecznego. W swojej codziennej pracy ma kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych, zrealizowała wiele szkoleń z zakresu dostępności, w tym dotyczącej obszaru informacyjno- komunikacyjnego.

 

 

Program spotkania będzie obejmował następujące zagadnienia:

  1. Co to jest dostępność i dlaczego jest taka ważna?
  2. Przepisy Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do instytucji kultury.
  3. Dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjna w instytucjach kultury.
  4. Dostępność w instytucji kultury -ABC pracownika sektora kultury.
  5. Audiodeskrypcja w instytucji kultury.
  6. Organizowanie dostępnych wydarzeń kulturalnych.
  7. Różnorodność osób ze szczególnymi potrzebami

 

Podkarpackie Forum Kultury jest platformą współpracy i integracji dyrektorów, kierowników, pracowników ośrodków kultury, samorządowców zajmujących się sprawami kultury, pracowników sektora kultury, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez nasz ośrodek spotkaniach, konferencjach. Służy ono profesjonalizacji oraz integracji tej grupy zawodowej. Stanie się przestrzenią do dyskusji na temat najbardziej dotkliwych problemów sektora kultury oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań.

 

Proszę o mailowe potwierdzenie obecności na adres ewa.jopkiewicz@frdl.rzeszow.pl do 18 marca 2024 r.  

 

Z poważaniem,

 

Ewa Jopkiewicz

Koordynator Forum