• 31 marca 2021r. E – doręczenia w świetle zmiany przepisów, z uwzględnieniem praktycznych aspektów, najczęstszych problemów oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie elektronicznej administracji.
   
 • 11 lutego 2021r. Bieżące zmiany i aktualne problemy samorządowego prawa pracy w 2021r. 
   
 • 1 lutego 2021r. Istotne zagadnienia z perspektywy sekretarza dotyczące nadzoru nad zamówieniami do kwoty 130 000 zł.
   
 • 14 grudnia 2020r. Najistotniejsze kwestie z zakresu przeprowadzania audytu dostępności w jednostkach.
   
 • 16 listopada 2020r. Dostęp do informacji publicznej w praktyce.
   
 • 29 października 2020r. Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany.
   
 • 25 września 2020r. Pracownicze Plany Kapitałowe z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysowa 4.0. w zasadach tworzenia PPK przez podmioty zatrudniające należące do sektora publicznego.
   
 • 17 lipca 2020r. Powszechny spis rolny oraz Tarcza 4.0. i jej wpływ na pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 20 maja 2020r. Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i wotum zaufania dla organu wykonawczego w roku 2020.
   
 • 23 kwietnia 2020r. Najważniejsze obowiązki wynikające ze stosowania przepisów Prawa pracy w dobie epidemii COVID-19.
   
 • 25 marca Obowiązki jst wobec zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   
 • 20 lutego 2020r. Co sekretarz powinien wiedzieć o bezpieczeństwie informacji w jednostce? Cyberzagrożenia w administracji publicznej - najistotniejsze zagadnienia dla kadry kierowniczej.
   
 • 30 stycznia 2020r. Ochrona danych po 1,5 roku stosowania ustawy- najważniejsze problemy, naruszenia, sankcje i kary dla jednostek samorządu.