• 14 lipca 2022r. Planowane zmiany oraz najistotniejsze problemy prawa pracy ostatniego półrocza – czyli, co Sekretarz powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach w Kodeksie pracy.
   
 • 7-8 czerwca 2022r. Sesja konsultacyjno - szkoleniowa Podkarpackiego Forum Sekretarzy w związku z 10- leciem istnienia Podkarpackiego Forum Sekretarzy.
   
 • 26 kwietnia 2022r. Obowiązki Sekretarza, dotyczące realizacji przez jst przepisów PZP w kontekście najważniejszych zmian, rejestru umów. PZP a zamówienia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.
   
 • 29 marca 2022r. Omówienie rozwiązań wprowadzanych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
   
 • 9 lutego 2022r. Co Sekretarz powinien wiedzieć o rejestrze umów? Najważniejsze kwestie dotyczące obowiązkowego rejestru umów, który będzie obowiązywał od lipca 2022 roku.
   
 • 10 grudnia 2021r. Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – (wejście w życie 8 grudnia 2021r.) w działaniach jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 2-3 grudnia 2021r., Janów Lubelski, wyjazdowa sesja Forum, Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w działaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych i regulaminach wynagrodzeń.
   
 • 22 listopada 2021r. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczące wydawania aktów prawa miejscowego.
   
 • 17 listopada 2021r. Sygnaliści w samorządach są potrzebni, zwłaszcza w mniejszych!
   
 • 3 listopada 2021 r. Compliance i walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Obowiązki organów JST jako jednostek współpracujących w kontekście prania pieniędzy, najnowsze wytyczne antykorupcyjne dla administracji i projekt ustawy o sygnalistach.
   
 • 22 września 2021r. Wdrażanie dyrektywy o sygnalistach w praktyce. Wewnętrzne kanały zgłoszeń i procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz postępowania wyjaśniające na przykładowych wzorach.
   
 • 18 sierpnia 2021r. Reforma planowania przestrzennego w Polsce.
   
 • 22 czerwca 2021r. Tematyka spotkania dotyczyć będzie problemu udostępniania informacji publicznej w praktyce.
   
 • 26 maja 2021r. Dyrektywa o sygnalistach- jak ją wdrożyć w podmiotach publicznych, obowiązki, procedury, wewnętrzne kanały zgłoszeń a termin wdrożenia do 17 grudnia 2021r. 
   
 • 4 maja 2021r. Strategia rozwoju gminy wg nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
   
 • 31 marca 2021r. E – doręczenia w świetle zmiany przepisów, z uwzględnieniem praktycznych aspektów, najczęstszych problemów oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie elektronicznej administracji.
   
 • 11 lutego 2021r. Bieżące zmiany i aktualne problemy samorządowego prawa pracy w 2021r. 
   
 • 1 lutego 2021r. Istotne zagadnienia z perspektywy sekretarza dotyczące nadzoru nad zamówieniami do kwoty 130 000 zł.
   
 • 14 grudnia 2020r. Najistotniejsze kwestie z zakresu przeprowadzania audytu dostępności w jednostkach.
   
 • 16 listopada 2020r. Dostęp do informacji publicznej w praktyce.
   
 • 29 października 2020r. Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany.
   
 • 25 września 2020r. Pracownicze Plany Kapitałowe z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysowa 4.0. w zasadach tworzenia PPK przez podmioty zatrudniające należące do sektora publicznego.
   
 • 17 lipca 2020r. Powszechny spis rolny oraz Tarcza 4.0. i jej wpływ na pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
   
 • 20 maja 2020r. Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego i wotum zaufania dla organu wykonawczego w roku 2020.
   
 • 23 kwietnia 2020r. Najważniejsze obowiązki wynikające ze stosowania przepisów Prawa pracy w dobie epidemii COVID-19.
   
 • 25 marca Obowiązki jst wobec zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   
 • 20 lutego 2020r. Co sekretarz powinien wiedzieć o bezpieczeństwie informacji w jednostce? Cyberzagrożenia w administracji publicznej - najistotniejsze zagadnienia dla kadry kierowniczej.
   
 • 30 stycznia 2020r. Ochrona danych po 1,5 roku stosowania ustawy- najważniejsze problemy, naruszenia, sankcje i kary dla jednostek samorządu.