Szanowni Państwo,

Kierownicy USC

Członkowie Podkarpackiego Forum USC

 

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie stacjonarne Podkarpackiego Forum USC, które odbędzie się w dniach 21 maja 2024 r. w godz. 10.00 -13.30 w Rzeszowie, w Hotelu B&B, ul. Grottgera 28.

Temat spotkania: Oświadczenia przyjmowane przez kierownika USC z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i planowanych zmian legislacyjnych.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Oświadczenia:
  • uznanie ojcostwa w trybie art. 73 i 75 k.r.o.,
  • uznanie ojcostwa w trybie art. 75¹ k.r.o.,
  • zmiana imienia dziecka do pół roku na podstawie art. 70 ustawy p.a.s.c.,
  • zmiana nazwiska dla 1-go dziecka urodzonego ze związku małżeńskiego art. 88§3 k.r.o. w zw. z art. 68 ustawy p.a.s.c.,
  • nadanie nazwiska w trybie art. 90 k.r.o. w zw. z art. 69 ustawy p.a.s.c.,
  • powrót do nazwiska – art. 59 k.r.o. w zw. z art. 90 ustawy p.a.s.c.
 2. Opłata skarbowa i naniesienie wzmianki dodatkowej do au lub am.
 3. Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego oraz ewentualne skrócenie terminu na zawarcie związku małżeńskiego w trybie art.1§1 k.r.o.
 4. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

UWAGA!!

W przypadku problematycznych pytań, niejasności czy wątpliwości, które chcielibyście Państwo poruszyć podczas zajęć, proszę o ich wcześniejsze przesłanie do mnie na adres mailowy do dnia 16 maja.

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 20 maja 2024 r. mailowo na adres magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

 

 

Z poważaniem,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator PFUSC