Szanowni Państwo,

Kierownicy USC

Członkowie Podkarpackiego Forum USC

 

serdecznie zapraszam Państwa na stacjonarne spotkanie Podkarpackiego Forum USC, które odbędzie się w dniu 26 listopada w godz. 10.00 -13.00 w Hotelu BB w Rzeszowie, ul. Grottgera 28 (dawny Ferdynand).

Temat spotkania: Testament alograficzny.

Szczegółowy program spotkania:

  1. Akty prawne regulujące instytucję testamentu alograficznego.
  2. Ograniczenia podmiotowe w stosunku do osób głuchych, niemych lub głuchoniemych.
  3. Zamknięty katalog osób urzędowych wobec których spadkodawca może oświadczyć swoją ostatnią wolę.
  4. Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy - forma, język.
  5. Krąg osób obecnych przy składaniu przez spadkodawcę oświadczenia swej ostatniej woli.
  6. Protokół, jako dokument potwierdzający oświadczenie woli spadkodawcy - omówienie wymogów formalnych protokołu.
  7. Skutki niedochowania wymagań formalnych protokołu.
  8. Przykładowy wzór protokołu - omówienie elementów protokołu.
  9. Omówienie wybranego orzecznictwa związanego z tematyką testamentu alograficznego.


Proszę o potwierdzenie obecności ze względów organizacyjnych do 25 listopada do 2021 r. do godziny 14.00 telefonicznie 17-862-69-64 lub mailowo magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl.

 

Z poważaniem,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator PFUSC