VII Krajowy Kongres Sekretarzy

Szanowni Państwo Sekretarze Gmin, Miast, Powiatów, Województw,

 

 

przed nami kolejna już VII edycja najważniejszego, organizowanego dla Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego wydarzenia, jakim jest Krajowy Kongres Sekretarzy. VII Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się 6-7 września 2023 r. w Warszawie.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST, działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

VII Krajowy Kongres Sekretarzy, jak zawsze będzie poruszał najważniejsze i kluczowe tematy z obszarów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi.

Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w kontekście dobrej współpracy. Pokażemy, jak dialog i komunikacja warunkują dobry kierunek współdziałania i jakie korzyści z takiego sposobu zarządzania płyną.

Podczas kongresowych dyskusji w gronie sekretarzy i ekspertów będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać w ramach stale ograniczanych środków finansowych, kryzysom i wyzwaniom związanym z sytuacją społeczną. Tym razem chcemy, aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej i organizacyjnej w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania zarządzania. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań, z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji i debat w Warszawie. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, polityki kadrowej, zamknięcia i otwarcia nowej kadencji. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli instytucji samorządowych i rządowych, nauki, biznesu.

Zapraszamy do włączenia się w działalność Podkarpackiego Forum Sekretarzy!

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia oraz do zgłoszenia udziału w Kongresie!

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Kubik – Szczerba

Koordynator Podkarpackiego Forum Sekretarzy