Wyniki RANKINGU GMIN PODKARPACIA 2023 zostały ogłoszone na Konferencji „PERSPEKTYWY ROZWOJU SAMORZĄDÓW ORAZ FINANSOWANIA INWESTYCJI NA PRZEŁOMIE 2023/2024” organizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia w dniu 4 grudnia 2023 r.  w B&B Hotel Rzeszów Centrum, przy ul. Artura Grottgera 28.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za 2022 r., zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Jak w ubiegłym roku, oprócz trzech głównych laureatów Rankingu, wyróżniliśmy lidera każdego powiatu, by docenić ich wkład w rozwój małych ojczyzn oraz aktywność w skali powiatu.

Zwycięzcami Rankingu Gmin Podkarpacia 2023 zostały:

1 miejsce Gmina Solina

2 miejsce Gmina Ostrów

3 miejsce Miasto Mielec.

Liderzy powiatowi:

 • powiat bieszczadzki - Gmina Lutowiska
 • powiat brzozowski - Gmina Haczów
 • powiat dębicki - Miasto Dębica
 • powiat jarosławski - Miasto Jarosław
 • powiat jasielski - Miasto Jasło
 • powiat kolbuszowski - Gmina Kolbuszowa
 • powiat krośnieński - Gmina Krościenko Wyżne
 • powiat leski - Gmina Solina
 • powiat leżajski – Miasto Leżajsk
 • powiat lubaczowski - Gmina Stary Dzików
 • powiat łańcucki - Miasto Łańcut
 • powiat mielecki - Miasto Mielec
 • powiat niżański - Gmina Ulanów
 • powiat przemyski - Gmina Orły
 • powiat przeworski - Gmina Przeworsk
 • powiat ropczycko-sędziszowski - Gmina Ostrów
 • powiat rzeszowski - Gmina Trzebownisko
 • powiat sanocki - Miasto Sanok
 • powiat stalowowolski - Miasto Stalowa Wola
 • powiat strzyżowski - Gmina Czudec
 • powiat tarnobrzeski - Gmina Gorzyce.

 

W tegorocznej edycji Rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy: 

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020–2022) 

Solina – 7481,89 zł

Ostrów – 6663,55 zł

Cisna – 5636,23 zł 

 

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020–2022) 

Solina – 4004,17 zł 

Jawornik Polski – 2638,46 zł 

Jaśliska– 2465,22 zł 

 

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2020–2022) 

Majdan Królewski – 0,0% 

Ulanów – 0,0% 

Krasiczyn – 0,0% 

Stubno – 0,0%

Adamówka – 0,0%

Przeworsk (gmina wiejska) – 0,0%

Białobrzegi – 0,0%

Laszki – 0,0%

 

Udział wydatków bieżących gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022 r. 

Ulanów – 4,61 % 

Tryńcza – 4,80 % 

Trzebownisko – 5,22 % 

 

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020–2022) 

Solina – 1847,10 zł 

Baligród - 1192,60 zł 

Jawornik Polski - 1144,49 zł 

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. 

Cisna – 344,7

Solina – 309,6

Lutowiska – 294,9

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w % 

Boguchwała – 71,0

Krościenko Wyżne – 69,1

Mielec (gmina miejska) – 69,0

 

Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r. 

Krasne – 20,3

Pysznica – 17,1

Trzebownisko – 13,2

 

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r. 

Ostrów – 347,37 zł 

Komańcza – 313,78 zł

Sieniawa – 308,96 zł 

 

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r. 

Jarosław (gmina miejska) – 3,33

Trzebownisko – 2,87

Leżajsk (gmina wiejska) – 2,86

 

Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r. 

Ulanów – 799,06 zł 

Jasło (gmina wiejska) – 596,92 zł 

Adamówka – 296,21 zł 

 

Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r. 

Sanok (gmina miejska) – 99,9

Krościenko Wyżne – 98,6

Oleszyce – 98,6

 

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r. 

Iwierzyce – 3,37

Głogów Młp. – 3,09

Krasne – 2,74

 

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r. 

Dukla - 100,0%

Krościenko Wyżne – 100,0%

Nowy Żmigród - 100%

 

Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r. 

Cisna - 16846,58 zł 

Lutowiska – 15332,75 zł 

Zarzecze – 14745,48 zł 

 

Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r. 

Jasło (gmina miejska) – 1,64

Jarocin – 1,33

Gać – 1,06.