• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim

Tytuł projektu:
 „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. 

Instytucja kontraktująca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja Zarządzająca: 
Ministerstwo Rozwoju

Źródło finansowania:
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu:
1 455 748,32 zł

Okres realizacji:
Projekt realizowany był w okresie od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 208 przedstawicieli 62 jednostek samorządu terytorialnego z woj. podkarpackiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (niezbędnych do poruszania się na rynku pracy - ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych; nauczania eksperymentalnego; właściwych postaw uczniów - kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
  • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
  • wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
  • uruchomienie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl.

Efekty projektu:

  • lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,
  • pilotażowe wdrożenia lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, które będą stanowić wzór i inspirację do dalszych działań,
  • wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w szkołach w których wdrożono plan,
  • wzrost kompetencji kadry JST w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych,
  • regionalne sieci współpracy dla przedstawicieli JST zajmujących się zarządzaniem oświatą.

Grupa docelowa:
Przedstawiciele JST z dwóch grup:
a) decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, sekretarzy),
b) pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Nr umowy: POWR.02.10.00-00-2021/17-01

Kontakt z biurem projektu:

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35-073

Tel. 17 7863 55 53

Małgorzata Nieroda - Kierownik projektu

projekt.rkku@frdl.rzeszow.pl
tel. 17 783 55 53

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji
Plik: 1-men-szkolenia-jst-regulamin-rekrutacji-13.11.2017.pdf
Rozmiar pliku: 66,41 KB
pobierz plik
Ulotka
Plik: 2-men-szkolenia-jst-ulotka.pdf
Rozmiar pliku: 51,59 KB
pobierz plik
Deklaracja współpracy
Plik: 3-men-szkolenia-jst-deklaracja-wspolpracy-do-wykorzystania-13.11.2017.pdf
Rozmiar pliku: 73,12 KB
pobierz plik
Karta zgłoszenia
Plik: 4-men-szkolenia-jst-karta-zgloszeniowa-do-wykorzystania-13.11.2017.pdf
Rozmiar pliku: 50,39 KB
pobierz plik
Oświadczenie
Plik: 5-men-szkolenia-jst-oswiadczenie.doc
Rozmiar pliku: 40,5 KB
pobierz plik
Harmonogram
Plik: 6-men-szkolenia-jst-harmonogram-projektu-29.03.2018.docx
Rozmiar pliku: 1,02 MB
pobierz plik
Scenariusze i materiały szkoleniowe
Plik: scenariusze-i-materialy-szkoleniowe.zip
Rozmiar pliku: 110,73 MB
pobierz plik
Lokalne plany podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół
Plik: lokalne-plany-podnoszenia-jakosci-uslug-oswiatowych-oraz-wspomagania-szkol.zip
Rozmiar pliku: 104,93 MB
pobierz plik