Aktualności

PODZIĘKOWANIE!

 

W dniu 31 marca FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zakończył realizacje projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim.” 

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach, doradztwie i spotkaniach sieci, za opracowanie oraz wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Podziękowania kierujemy również do ekspertów- trenerów i doradców, za przekazaną wiedzę, doświadczenie, wspaniały kontakt z uczestnikami, zaangażowanie i serce włożone w realizację naszego projektu.

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 26 marca 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie dobyło się trzecie spotkanie członków sieci Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty. Temat spotkania to: Diagnozowanie polityki kadrowej w JST przed organizacją nowego 2019/2020 roku szkolnego.

W spotkaniu udział wzięło 25 osób. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

Było to ostatnie spotkanie w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim.” 

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 25 marca 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie dobyło się trzecie spotkanie członków sieci Restrukturalizacja sieci szkół.

Temat spotkania to: Projektowanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Korelacja organizacji i finansów oświatowych.

W spotkaniu udział wzięło 22 osoby. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 21 marca 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie dobyło się trzecie spotkanie członków sieci Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych.

Temat spotkania to: Obowiązki dyrektorów szkół w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej - KONTROLA ZARZĄDCZA JAKO SPOSÓB NA JAKOŚĆ W OŚWIACIE.

W spotkaniu udział wzięło 21 osób. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 8 marca 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie dobyło się trzecie spotkanie członków sieci Statystyka i sprawozdawczość oświatowa.

Temat spotkania to: Opracowanie sprawozdania z wdrażania planów. Aktualne obowiązki JST w Systemie Informacji Oświatowej.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 28 lutego 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się trzecie spotkanie członków sieci Finansowanie oświaty.

Temat spotkania to: Dofinansowanie tworzenia, reaktywowania, organizowania i funkcjonowania stołówek oraz jadalni w szkołach w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz Subwencja oświatowa w 2019 roku. Zasady naliczania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

W spotkaniu udział wzięło 15 osób. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 21 lutego 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się trzecie spotkanie członków sieci Organizowanie i dokumentowanie pracy szkół.

Temat spotkania to: Prawo pracy nauczycieli z uwzględnieniem wdrożonych zmian prawnych.

W spotkaniu udział wzięło 13 osób. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 14 lutego 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się drugie spotkanie członków sieci Organizowanie i dokumentowanie pracy szkół.

Temat spotkania to: Jakie zadania wynikające z organizacji szkół i dokumentowania pracy szkół są niezbędne organowi prowadzącemu w skutecznym zarządzaniu lokalną oświatą?

W spotkaniu udział wzięło 17 osób. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 8 lutego 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie dobyło się drugie spotkanie członków sieci Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych.

Temat spotkania to: Przygotowanie do opracowania sprawozdania z planów wspomagania.

W spotkaniu udział wzięło 27 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 31 stycznia 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand odbyło się drugie spotkanie członków sieci Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty.

Temat spotkania to: Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych od 1 stycznia 2019 roku pracowników szkół i przedszkoli, w tym szkół zlikwidowanych.

W spotkaniu udział wzięło 22 osoby.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 24 stycznia 2019r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand odbyło się drugie spotkanie członków sieci Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty.

Temat spotkania to: Doskonalenie nauczycieli według zasad nowego rozporządzenia. Modyfikacja zarządzania oświatą wskutek wdrażania zmian uwzględniających procesowe wspomaganie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Diagnoza wdrażania zadań przyjętych do realizacji w lokalnych Planach Rozwoju.

W spotkaniu udział wzięło 18 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 14 stycznia 2019r.  w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się drugie spotkanie członków sieci Statystyka i sprawozdawczość oświatowa.

Temat spotkania to: Analiza sprawozdań SIO i danych z arkuszy organizacyjnych w świetle planowania zadań oświatowych na rok szkolny 2019/2020.

W spotkaniu udział wzięło 19 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 18 grudnia 2018r., w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Organizowanie i dokumentowanie pracy szkół.

Temat spotkania to: Bezpieczeństwo szkół i przedszkoli w zadaniach JST i dyrektorów w związku ze zmianami prawa.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 3 grudnia 2018r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand odbyło się drugie spotkanie członków sieci Finansowanie oświaty.

Temat spotkania to: Rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów w 2019 roku. Analiza i sprawozdawczość ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 30 listopada 2018r. w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych

Temat spotkania to: Zadania koordynatorów/liderów wspomagania we wdrażaniu planów podnoszenia jakości usług oświatowych.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 23 listopada 2018r., w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Restrukturalizacja sieci szkół.

Temat spotkania to: Obowiązki gminy w zakresie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół a racjonalizacja sieci.

W spotkaniu udział wzięło 14 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 6 listopada 2018r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty.

Temat spotkania to: Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty jako zadanie wynikające z odpowiedzialności samorządu za prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli.

​W spotkaniu udział wzięło 12 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 19 października 2018r. w godz. 10.00 - 16.00 w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Finansowanie oświaty.

Temat spotkania to: Dotacje na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku. Wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 11 października 2018r.,w godz.10.00 - 16.00 w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand odbyło się pierwsze spotkanie dla uczestników sieci Statystyka i sprawozdawczość oświatowa.

Tematem spotkania było Wykorzystanie SIO w Informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

W spotkaniu wzięło udział 18 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

Od września 2018 r. na platformie doskonaleniewsieci.pl działa 6 tematycznych sieci współpracy:

1. Finansowanie oświaty
2. Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty
3. Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych
4. Restrukturalizacja sieci szkół
5. Organizowanie i dokumentowanie pracy szkół
6. Statystyka i sprawozdawczość oświatowa.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. Członkami sieci są uczestnicy projektu.

W ramach tego działania zostanie organizowane 18 spotkań szkoleniowych dla członków tych sieci (po trzy spotkania na każdą sieć). Wszystkie spotkania odbywać się będą w Rzeszowie. Aby móc skorzystać z bezpłatnych spotkań szkoleniowych, trzeba być członkiem sieci, w ramach której organizowane jest spotkanie.

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do aktywności w ramach sieci!

----------------------------------------------------------

 

23 kwietnia 2018r. rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleń dla pierwszych trzech grup uczestników projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Wszystkie szkolenia odbywają się w Rzeszowie.

W szkoleniach uczestniczy pięć grup szkoleniowych, w dwóch turach:

I tura składa się z trzech grup:

Grupa I
Gmina Jedlicze
Gmina Haczów
Gmina Rymanów
Gmina Świlcza
Gmina Zarszyn

Grupa II
Gmina Dzikowiec
Gmina Gać
Gmina Jarosław
Gmina Jawornik Polski
Miasto i Gmina Kańczuga
Gmina Raniżów

Grupa III
Gmina Brzostek
Gmina Brzyska
Gmina Dubiecko
Gmina Kuryłówka
Gmina Lubaczów
Gmina Wiśniowa


Zajęcia dla nich odbywają się w Hotelu Hetman w Rzeszowie w następujących terminach:

· Moduł I: 23-25.04.2018r.

· Moduł II: 14-16.05.2018r.

· Moduł III: 4-6.06.2018r.

· Moduł IV: 25-27.06.2018r.

· Moduł V: 8-10.08.2018r.

 

II tura składa się z dwóch grup:

Grupa IV
Miasto i Gmina Nowa Dęba

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

Gmina i Miasto Nisko

Gmina Kamień

Miasto Ustrzyki Dolne

Miasto Dębica

Grupa V
Miasto Jarosław

Miasto Łańcut

Powiat Dębicki

Powiat Niżański

Powiat Kolbuszowski


Zajęcia dla nich odbywają się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie w następujących terminach:

· Moduł I: 28-30.05.2018r.

· Moduł II: 11-13.06.2018r.

· Moduł III: 27-29.06.2018r.

· Moduł IV: 11-13.07.2018r.

· Moduł V: 6-8.08.2018r.