Zasady wydatkowania środków finansowych na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo jak prawidłowo wydatkować środki finansowe z tzw. „kapslowego”. Uzyskają też Państwo praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania i realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Analiza trybów realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Pozyskanie informacji co można, a czego nie można finansować z tzw. „kapslowego.”
 • Wskazanie jak powinien wyglądać gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Tryby realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
  • ustawa o wychowaniu w trzeźwości;
  • ustawa o zdrowiu publicznym;
  • Narodowy Program Zdrowia.
 2. Co należy, a czego nie można finansować z pieniędzy „alkoholowych”:
 3. rekomendacje PARPA oraz doświadczenia praktyczne z realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
 4. przeprowadzanie procedury konkursowej;
 5. Finansowanie działań profilaktycznych:
 6. standardy programów profilaktycznych;
 7. kwalifikacje prowadzących programy profilaktyczne;
 8. programy rekomendowane.
 9. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – konstrukcja, realizacja, finansowanie.
 10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radni, przedstawiciele jst oraz Ośrodków Pomocy Społecznej zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, członek Zespołu Ekspertów ds. programów lokalnych i regionalnych PARPA, certyfikowany specjalista ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, certyfikowany superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie II stopnia.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena regularna: 299 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 11 października 2021 r.