Kompetencje kierownicze - delegowanie, egzekwowanie poleceń i motywowanie pracowników

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie delegowanie zadań, motywowanie oraz kierowanie zespołem. 

Ważne informacje o szkoleniu

Praca w administracji publicznej na stanowisku kierowniczym, nieodłącznie związana jest z przydzielaniem zadań, egzekwowaniem ich wykonania oraz dbaniem o motywację zespołu. W trackie proponowanych zajęć, uczestnicy dowiedzą się co, jak, i komu można delegować? Dodatkowo poznają narzędzia i metody skutecznego delegowania zadań i motywowania swoich pracowników.

Do szkolenia pozostało:

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- Podniesienie kompetencji kierowniczych.
- Poznanie dobrych praktyk w delegowaniu zadań.
- Poznanie narzędzi i metod skutecznego delegowania zadań.
- Rozwój umiejętności skutecznego prowadzenia rozmowy delegującej. 
- Doskonalenie umiejętności motywowania. 
• Korzyści z udziału w szkoleniu:
- Uczestnicy dowiedzą się czym jest delegowanie zadań oraz poznają skuteczne narzędzia i metody wspierające prawidłowy proces delegowania.
- Uczestnicy dowiedzą się, które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom.
- Uczestnicy będą potrafili zakomunikować zadanie pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji.
- Uczestnicy poznają dobre praktyki w delegowaniu zadań dzięki wymianie doświadczeń.
- Uczestnicy poznają zasady skutecznego motywowania pracowników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza sytuacji uczestnika szkolenia pod kontem efektywnego zarządzania przy uwzględnieniu narzędzia kierowniczego jakim jest delegowanie i motywowanie.
2. Mój styl kierowania, moje kompetencje - test stylu kierowania, tabela kompetencji, test osobowości.
3. Efektywna komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie w delegowaniu.

• Aktywne słuchanie. 
• Bariery w komunikacji.
• Informacja zwrotna FUKO.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości. 
4. Co, komu i dlaczego warto delegować?
• Dopasowanie zadań do poziomu dojrzałości pracownika.
• Delegowanie zadań & Delegowanie obowiązków.
• Metoda SMART w delegowaniu obowiązków. 
5. Zasady, bariery i błędy w delegowaniu.
6. Model rozmowy delegującej.
7. Motywowanie pracowników.

• Psychologia motywacji człowieka.
• Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu indywidualnych celów jednostki.
• Teoria potrzeb Abrahama Maslowa. 
• Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga Teoria Davida Mcclallanda. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji (prezesi, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy) oraz osoby, które w najbliższym czasie obejmą/objęły kierownicze stanowisko. Osoby zainteresowane rozwojem swoich kompetencji kierowniczych. Osoby chcące podnieść swoje kompetencje związane z właściwym delegowaniem i egzekwowaniem poleceń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesie. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do  27 maja 2022 r.