• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pierwsza sesja i jej przebieg. Proceduralne zagadnienia związane z początkiem nowej kadencji samorządu

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą praktyczne aspekty pracy biura obsługi rady, a także działanie samej rady oraz radnych w kontekście organizacji pierwszej sesji po kwietniowych wyborach samorządowych.

Brak miejsc. Zapraszamy na kolejny termin 5.04 2024 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie przepisów i praktyki działania j.s.t. związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego w nowej kadencji 2024-2029, w szczególności na samym jej początku.
• Omówimy zasady obowiązujące w tym zakresie w taki sposób by przygotować uczestników do zrealizowania tych procedur zgodnie z prawem.
• Przeanalizujemy zagadnienia, odpowiemy na pytania oraz wyjaśnimy problematyczne zagadnienia związanie z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu terytorialnego.
Omawiane kwestie odniesiemy do praktycznych przykładów z pracy dotyczącej rozpoczęcia nowej kadencji rad.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja wiedzy i najważniejszych informacji umożliwiających sprawne i zgodne z przepisami przygotowanie pierwszej sesji.
• Zdobycie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z zakresu kluczowych czynności. Przypomnienie zasad:
- Organizowania pierwszej sesji.
- Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
- Procedura ślubowania radnych i wójtów.
• Wyjaśnienie kwestii związanych z:
- Organizacją głosowań tajnych przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego.
- Potrzeby przyjmowania uchwał potwierdzających wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
- Dietami radnych.
- Oświadczeniami majątkowymi.
• Poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości oraz sposobów prawidłowego postępowania mającego na celu ich eliminację.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wybory samorządowe 2024 r. a koniec kadencji rady.
2. Stara rada po wyborach samorządowych.
3. Termin rozpoczęcia kadencji 2024-2029.
4. Obowiązki biura rady w związku z rozpoczęciem nowej kadencji:
5. Procedura zwołania pierwszej sesji nowej rady:

• Organ zwołujący sesję.
• Termin zwołania pierwszej sesji.
• Porządek obrad pierwszej sesji.
6. Przewodniczący senior – prowadzący pierwszą sesję.
7. Obligatoryjne elementy pierwszej sesji (scenariusz posiedzenia).
8. Ślubowanie radnych:

• Tryb ślubowania radnych gminy.
• Tryb ślubowanie radnych powiatu.
9. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady:
• Zgłaszanie kandydatur.
• Procedura wyboru – głosowanie tajne – czy można prowadzić głosowane tajne przy użyciu sprzętu elektronicznego?
• Czy potrzebna jest uchwała potwierdzająca dokonanie wyboru?
10. Ślubowanie wójta.
11. Wybór członków zarządu powiatu:
• Zgłaszanie kandydatur.
• Procedura wyboru – głosowanie tajne.
12. Ukonstytuowanie się komisji rady:
• Wybór przewodniczących komisji.
• Wybór członków komisji rewizyjnej.
• Wybór członków komisji skarg, wniosków i petycji.
• Wybór członków pozostałych komisji.
13. Kolejne sesje rady.
14. Diety radnego w nowej kadencji.
15. Oświadczenia majątkowe w związku z początkiem kadencji.
16. Analiza orzecznictwa.
17. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do: sekretarzy j.s.t., pracowników zajmujących się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracowników urzędu współpracujących z radą, a także przewodniczących rad, przewodniczących komisji i radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 marca 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 marca 2024 r.