• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznawanie usług opiekuńczych w pomocy społecznej w praktyce

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 maja 2023 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych. W rozporządzeniu zawarto m.in. nowe tabele odpłatności za te usługi, a także wymagania względem osób, które mogą je świadczyć. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk z zakresu procedury administracyjnej, członek SKO, orzekający w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i świadczeń omówi najważniejsze kwestie prawne i proceduralne dotyczące udzielania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych po zmianie przepisów oraz wyjaśni kwestie problematyczne dotyczące tego zadania, realizowanego przez jednostki pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad związanych z przyznawaniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie SUO.
 • Uporządkowanie procedury dotyczącej przyznawania usług, także w trybie pilnym, ustalania odpłatności, obliczania dochodu, stosowania zwolnień, a także wyjaśnienie właściwego postępowania w sprawach będących w toku w momencie wejścia w życie nowego rozporządzenia.
 • Wskazanie, kiedy i w jaki sposób należy zmienić wydane decyzje w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych po nowelizacji rozporządzenia, a kiedy wydać decyzję o zwrocie wydatków z tytułu nieopłaconych usług.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przyznawanie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych opiekuńczych - zadanie ustawowe.
 2. Usługi przyznawane obligatoryjnie i fakultatywnie - konieczność i możliwość przyznania usług, ustalanie przesłanek.
 3. Przyznanie usług opiekuńczych w trybie pilnym.
 4. Osoby mogące korzystać z usług opiekuńczych – ich reprezentacja, gdy są małoletnie lub ubezwłasnowolnione.
 5. Ustalenie zakresu, okresu i miejsca świadczenia usług.
 6. Ustalanie stanu faktycznego - zbieranie materiału dowodowego, pouczenia stron.
 7. Obliczanie dochodu osób ubiegających się o przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 8. Wymagania względem osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze.
 9. Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – nowe tabele odpłatności.
 10. Uchwały rady gminy.
 11. Stosowanie zwolnień z opłat za usługi i specjalistyczne usługi - tryby, stosowanie przepisów rozporządzenia w połączeniu z ustawą o pomocy społecznej.
 12. Zmiana decyzji w sprawie usług opiekuńczych.
 13. Przyznawanie usług opiekuńczych specjalistycznych po wejściu w życie zmienionego rozporządzenia – sprawy w toku niezakończone i sprawy zakończone decyzją.
 14. Konieczność zmiany decyzji w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych po nowelizacji rozporządzenia.
 15. Decyzje o zwrocie wydatków z tytułu nieopłaconych usług.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prowadzący postępowania z zakresu przyznawania usług opiekuńczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl
do 19 czerwca 2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.