Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych. Problematyka, zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli. Najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich

Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, przygotowującym do właściwego przeprowadzenia zadań z zakresu ruchu kadrowego w szkołach i placówkach oświatowych w związku z przygotowywaniem organizacji roku szkolnego 2023/2024 lub reorganizacją sieci szkół. Podczas szkolenia ekspert uczestniczący w postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, wskaże właściwą procedurę rozwiązywania stosunku pracy lub ograniczenia wymiaru etatu w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe, przedstawi najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, a także zasady postępowania w przypadku odwołania się nauczyciela od wypowiedzenia. Odpowie również na pytania uczestników szkolenia i wyjaśni wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego i mniej licznych roczników).
 • Wskazanie rozwiązań możliwych do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, przeniesienie do innej placówki.
 • Omówienie zasad współdziałania ze związkami zawodowymi, w przypadku wypowiadania stosunku pracy nauczycielowi z przyczyn organizacyjnych, ustalanie kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia.
 • Analiza szczególnej ochrony stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas szkolenia, uzyskania wskazówek i podpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela:
  • Postępowanie przy umowach o pracę.
  • Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy).
 2. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin:
  • Uzupełnianie etatu.
  • Przeniesienie do innej szkoły.
  • Zmiana stanowiska pracy (pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli, odrębności dotyczące stosunków pracy z mianowania i umowy o pracę).
 3. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych:
  • Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy).
  • Forma wypowiedzenia.
  • Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia.
  • Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy).
  • Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego:
   • Ochrona przedemerytalna.
   • Ochrona związana z rodzicielstwem.
   • Ochrona związkowa i SIP.
 4. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia:
  • Postępowanie sądowe.
  • Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd.
  • Kwestia zwrotu odprawy.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, realizujący zadania z zakresu obsługi kadrowej nauczycieli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl
do 16 marca 2023 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.