Rezerwa 0,5% subwencji oświatowej - wnioskowanie o środki, zasady podziału subwencji

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań oświatowych z rezerwy części oświatowej subwencji. Wskażemy, jak skutecznie o nie wnioskować, jakie kryteria warunkują pozytywne rozpatrzenie wniosku o środki z rezerwy. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą wnioskowania o środki w ramach rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 r.
 • Pokażemy zasady podziału części oświatowej subwencji oraz zasady rządzące podziałem środków z rezerwy.
 • Omówimy wszystkie kryteria, wskazując sposoby wnioskowania o środki i przekazując praktyczne wskazówki w tym zakresie.
 • Umożliwimy konsultację kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy opracowywaniu i zatwierdzaniu arkusza organizacyjnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Zasady rządzące podziałem środków z rezerwy.
 3. Zasady podziału subwencji oświatowej w pigułce.
 4. Kryterium I – wzrost zadań. Weryfikacja raportów do kryterium. Obliczanie kwot należnych.
 5. Kryterium II – zdarzenia losowe.
 6. Kryterium III – żywioły.
 7. Kryterium IV – odprawy dla nauczycieli.
 8. Kryterium V – doposażenie nowych sal lekcyjnych.
 9. Kryterium VI – doposażenie szkół zawodowych.
 10. Kryterium VII – pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nowe rozwiązanie. Omówienie zasad organizacji i finansowania tych zajęć.
 11. Kryterium VIII – błędy MEiN.
 12. Kryterium IX – inne. Czy to realne kryterium?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty i budżetu jst, wszystkie osoby, zajmujące się subwencją oświatową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 29 września 2022 r.