Ochrona danych osobowych w pandemii. Szczepienia, stan zdrowia, kwestie organizacyjne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Kwestia ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia i szczepienia przeciwko COVID-19 budzi wiele pytań i wątpliwości. Podczas proponowanego przez nas szkolenia biorąc pod uwagę najczęściej pojawiające się sytuacje omówimy podstawy prawne przetwarzania tych danych. Przeanalizuje w jakich przypadkach zbieranie tych danych jest możliwe i w jaki sposób zgodnie z przepisami je przetwarzać. Omawiane przez nas podczas zajęć zagadnienia będą odnosiły się do stanu prawnego aktualnego na dzień realizacji szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest wskazanie: 
- zapoznanie z zasadami przetwarzania danych osobowych dot. stanu zdrowia,
- zapoznanie z zasadami przetwarzania danych osobowych dot. szczepień przeciw COVID-19,
- wskazanie na praktykę i ryzyka z przetwarzaniem danych z. ww. zakresu.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik uzyska: 
- umiejętność wskazania zakresu legalnego przetwarzania danych osobowych,
- wiedzę jak realizować szczepienia w zakładach pracy zgodnie z RODO,
- umiejętność wskazania granic korzystania zdanych dotyczących szczepień przeciwko COVID-19,
- wiedzę co do koniecznych aktualizacji w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 

zwiń
rozwiń
Program
  1. Przegląd problemów i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kontekście szczepień, kwarantanny, stanu zdrowia.
  2. Szczepienia przeciw COVID-19 – co pracodawca może wiedzieć, o co może spytać, co może udokumentować, jak działać w przypadku organizacji sczepień w zakładzie pracy, czy można uzależniać „benefity” od zaszczepienia pracownika, czy pracodawca może stwierdzić, że praca zdalna jest tylko dla zaszczepionych.
  3. Szczepienia przeciw COVID-19 – co w przypadku organizacji imprezy masowej, spotkania, szkolenia, konferencji organizator wydarzenia może wiedzieć, o co może spytać, co może udokumentować.
  4. Stan zdrowia – granice dostępu do informacji o stanie zdrowia pracownika i koordynacja zarządzania informacjami z tego zakresu.
  5. Wpływ pandemii na rejestr czynności przetwarzania i inne dokumenty i procedury z zakresu ochrony danych osobowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych osobowych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacji, osoby odpowiedzialne za organizację systemu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Praktyków Prawa Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym wielu monografii

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 8 września 2021 r.