• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak prawidłowo chronić dane osobowe w kadrach? Zgody i upoważnienia. Obowiązek informacyjny, właściwa dokumentacja, błędy i nieprawidłowości

Program i karta zgłoszeniowa

Cena: 439 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 2 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

W kwietniu ubiegłego roku weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, która nadal budzi wiele kontrowersji oraz niejasności interpretacyjnych, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Rewolucyjne zmiany i kolejne kontrole, w tym NIK, powodują, iż pracodawca niejednokrotnie zastanawia się jak powinien postąpić, by egzekwować swoje uprawnienia wobec pracowników, jednocześnie nie łamiąc przepisów. Proponujemy zatem Państwu uczestnictwo w zajęciach, które poprowadzi ekspertka, radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla administracji publicznej, także z zakresu RODO, udostępniania danych, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie problematyki RODO w kontekście nowych rozwiązań prawnych dotyczących prawa pracy, z uwzględnieniem niezbędnej dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów w zakresie ochrony danych w prawie pracy po nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Uzupełnienie, uporządkowanie informacji z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w kadrach oraz nabycie umiejętności praktycznego ich stosowania w swojej jednostce.
 • Sprawne opanowanie zakresu wprowadzonych zmian dotyczących ochrony danych osobowych w znowelizowanym Kodeksie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pracy zdalnej.
 • Wskazanie obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących RODO w zakresie problematyki szkolenia.
 • Przedstawienie problematyki RODO w dokumentacji kadrowej, w szczególności Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP, czy Kas Zapomogowo- Pożyczkowych.
 • Uzyskanie wzorów dokumentów m.in. stosownych zgód, upoważnień.
 • Zdobycie przydatnych w codziennej pracy informacji na temat najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie tematyki zajęć.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dane osobowe a przetwarzanie danych osobowych - na czym polega w kadrach?
 2. Jakie kategorie danych przetwarzamy i jakich osób dane przetwarzamy w kadrach?
 3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych – omówienie praktyczne ze wzorami.
 4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - omówienie praktyczne ze wzorami.
 5. Obowiązek informacyjny – wobec kogo realizujemy i w jakich sytuacjach? Omówienie praktyczne ze wzorami.
 6. Okresy retencji danych w kadrach.
 7. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w kadrach.
 8. Monitoring wizyjny - omówienie praktyczne ze wzorami.
 9. Kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz ZFŚŚ a ochrona danych osobowych.
 10. BHP a ochrona danych osobowych.
 11. Praca zdalna a ochrona danych osobowych.
 12. RCP i analizy ryzyka w kadrach.
 13. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst i jednostek podległych, sekretarze, pracownicy, odpowiedzialni za sprawy kadrowe, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy kadr: ośrodków kultury, bibliotek, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, przychodni psychologiczno-pedagogicznych, centrów usług wspólnych, inspektorzy ochrony danych i ich zastępcy, osoby odpowiedzialne za ochronę danych, kierownicy działów organizacyjnych i IT, audytorzy, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia www.frdl.rzeszow.pl

 do 10 maja 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.