• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System Informacji Geograficznej (GIS), praktyczne wykorzystanie w administracji publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Obecnie System Informacji Geograficznej (GIS) jest szeroko wykorzystywany w pracy organów zajmujących się m. in. leśnictwem, środowiskiem przyrodniczym, turystyką, edukacją, energetyką itd. Aktualnie szeroko pojęta informacja to jedna z kluczowych wartości na rynku. Część danych jest ogólnodostępna i nieodpłatna pod warunkiem, że wiemy, jak ich szukać oraz w jaki sposób wykorzystać. W związku z tym, zapraszamy na zajęcia, podczas których zapoznamy Państwa z podstawową funkcjonalnością programu QGiS. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają źródła danych przestrzennych (geoportale branżowe, aplikacje) oraz ich funkcjonalność. Zdobędą również podstawowe umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania, prezentacji i udostępniania danych geoprzestrzennych. Na naszych zajęciach nauczymy Państwa praktycznego wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej w realizacji zadań służbowych. Wspólnie wykonamy kilka prostych ćwiczeń w programie QGIS (3.22 Białowieża) - sugerujemy zainstalowanie programu przed rozpoczęciem zajęć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaprezentowanie podstawowych funkcjonalności geoportali branżowych oraz programu QGiS.
• Nauka praktycznego wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w realizacji zadań związanych z leśnictwem, środowiskiem przyrodniczym, turystyką, edukacją, energetyką.
• Uzyskanie wiedzy na temat ogólnodostępnych źródeł danych geoprzestrzennych oraz narzędzi służących do ich gromadzenia, przetwarzania i zarządzania.

zwiń
rozwiń
Program

1. System Informacji Geograficznej (GIS) – wprowadzenie; podstawowe informacje, pojęcia, historia rozwoju i wdrażania rozwiązań, formalno-prawne uwarunkowania wykorzystania danych.
2. Podstawowe pojęcia: wektor, raster, formaty plików *.kml, *.dwg, *.shp, *.gpx, *.geotiff, *.tiff.
3. Funkcjonalności geoportali branżowych (geoportal, geoserwis GDOŚ, google maps, portale wojewódzkie, powiatowe, gminne (miejskie), Centralna Baza Danych Geologicznych, Hydroportal ISOK, Bank Danych o Lasach).
4. Program Google Earth Pro oraz wersja mobilna (Earth).
5. Funkcjonalności programu QGIS (tworzenie i wczytywanie warstw, układy współrzędnych, symbolizacja, tworzenie projektów, podstawowe narzędzia, pomocne wtyczki).
6. Dostępne źródła danych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich), którzy w ramach swoich obowiązków mają styczność z materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi (mapy, warstwy wektorowe, warstwy rastrowe), lub ich zadania związane są z gromadzeniem, przetwarzaniem czy weryfikowaniem informacji o charakterze danych przestrzennych. Zasadny jest udział urzędników wykorzystujących w codziennej pracy ogólnodostępne źródła danych geoprzestrzennych (geoportale branżowe). Szkolenie będzie również przydatne dla osób, które podczas realizacji zadań tworzą załączniki w postaci prostych map czy planów. Z jednostek samorządu terytorialnego szczególnie zapraszamy pracowników wydziałów: geodezji, kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa, a także pracowników wydających decyzje środowiskowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Dr nauk biologicznych, ekspert z dziedziny botaniki, ochrony przyrody oraz systemów informacji geograficznej; wykształcenie wyższe uzyskane w trakcie studiów w uznanych ośrodkach akademickich (UMCS Lublin, Instytut Botaniki im. W. Szafera w Krakowie, AGH w Krakowie); doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak również w instytucjach państwowych; współautor planów ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych, w tym także drzew i krzewów.

Trener 2 - Mgr geografii, ekspert z dziedziny systemów informacji geograficznej oraz ochrony przyrody i botaniki; wykształcenie GIS zdobyte w trakcie studiów wyższych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; doświadczenie zawodowe zebrane w trakcie wieloletniej pracy przy opracowaniu dokumentacji (głównie w zakresie GIS), dla rezerwatów przyrody, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych oraz publikacji naukowych i popularno-naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 15 lutego 2023 r.