Prawidłowe rozliczanie godzin nadliczbowych

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom działów kadr i płac, dotyczące rozliczania godzin nadliczbowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach których przedmiotem jest omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem godzin nadliczbowych w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Szkolenie zostanie poparte praktycznymi przykładami a także wskażemy m.in. prawidłowe zasady ustalenia doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt oraz rozliczania nadgodzin.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień z zakresu norm czasu pracy, rozliczania czasu pracy, wyliczania godzin nadliczbowych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
• Przeanalizowanie najnowszych interpretacji i stanowisk organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jakie obowiązują normy czas pracy?
2. Co to jest doba pracownicza?
3. Co oznacza dzień wolny z tytułu 5 – dniowego tygodnia czasu pracy?
4. Co oznacza niedziela i święto w prawie pracy?
5. Co oznacza tydzień w prawie pracy?
6. Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
7. Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej? Kiedy praca wykonywana dwukrotnie w dobie pracowniczej stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?
8. Jak ustalić czas pracy podczas pracy zdalnej? Kiedy dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych?
9. Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych? Czy na stanowiskach kierowniczych występują godziny nadliczbowe?
10. Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?
• Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
• Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
• Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
• Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
• Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
• Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
• Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
11. Czy odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?
12. Sesja pytań i dyskusji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr, osób zajmujących się tematyką związaną z rozliczaniem casu pracy pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, czynny główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkunastu lat zajmuje stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Doradca i audytor prawa pracy. Od kilku lat prowadzi zajęcia kadrowo – płacowe, na których otrzymuje bardzo wysokie oceny od uczestników. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 319 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 4 października 2021 r.